ايران: اسيد پاشي بر يك زن جوان كرد در شهر بانه… در یک ماه گذشته 5 زن کرد قربانی اسیدپاشی جانیان رژیم شده اند

 به گزارش كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت، روز چهارشنبه 21 مرداد (12 اوت) یک زن کرد 37 ساله به نام افسانه قربانی در شهر بانه در استان کردستان، قربانی اسیدپاشی توسط جانیان باندهای سازمان یافته حکومتی شد. به این ترتیب طی ماه گذشته 5 زن کرد مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفته اند که ۴ مورد آن در شهر بوکان (استان آذربايجان غربي) بوده است.

اسيدپاشيدن بر سر و صورت زنان بيدفاع ايران كه به بهانه آخوندساخته بدحجابي و downloadبه منظور تشديد فضاي ارعاب در جامعه صورت مي گيرد، از مهر 1393 در اصفهان و تهران شروع شد و تا كنون به شهرهاي ديگر ايران نیز کشیده شده است.

فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران با به اجرا گذاشتن طرحهای مختلف مبارزه با بدحجابی و تصویب آنها در مجلس ارتجاعش، راه را برای سرکوب زنان توسط جانیان باندهای مختلف حکومتی باز می گذارد.

خانم سروناز چيت ساز، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن ابراز انزجار عميق از جنايت اسيدپاشي بر روي يك زن جوان كرد در شهر بانه، گفت: اين شقاوتها كه وجدان هر انسان آزاده يي را مي آزارد بايد توسط عموم ارگانهاي بين المللي حقوق بشر و ارگانهاي مدافع حقوق زنان محكوم شود.

مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران عضويت چنين رژيم زن ستيز و سفاكي در نهاد زنان ملل متحد را به واقع شرم آور خواند و ارگانهاي مدافع حقوق زنان را فراخواند تا در اعتراض به اقدام سبعانه و ادامه دار اسيد پاشي عليه زنان ايران رژيم آخوندي را مورد مؤاخذه قرار دهند و از اين نهاد اخراج كنند. چرا كه با چشم پوشيدن بر جنايتهاي اين رژيم زن ستيد نبايد به آن دست باز داد كه از يك سو زنان ايران را به دار آويزد، بر سر و صورتشان اسيد بپاشد و با ساير طرحهاي سركوبگرانه تحت عنوان مبارزه با «بدحجابی» آنان را مورد اذيت و آزار قرار دهد و از سوي ديگر داراي كرسي در نهاد زنان ملل متحد باشد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s