ايران: تجمع براي آزادي محمد علي طاهري و دستگيري شماري از مردم #ايران #تظاهرات #زندان #اعدام

عكس از تظاهرات قبلي
عكس از تظاهرات قبلي

 به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در روز يكشنبه 25 مرداد 94، گروهي از مردم تهران با تجمع در مقابل وزارت دادگستري رژيم آخوندي خواهان آزادي زنداني سياسي محمد علي طاهري شدند. وي كه 4 سال است در زندان به سر مي برد، در آستانه پايان يافتن محكوميتش، بار ديگر محاكمه شده و به اتهام آخوند ساخته «فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد» محكوم به اعدام شده است. او پيش از اين به اتهامهاي مسخره يي مانند «توهین به مقدسات، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضاله بودن کتب و آثار» به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰میلیون تومان جريمه نقدي و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

لباس شخصي ها و عوامل اطلاعاتي رژيم با حضور در خيابانهاي منتهي به پارك شهر و كاخ دادگستري در صدد جلوگيري از شكل گيري و گسترش اين تجمع اعتراضي بودند. يكي از بازجويان جنايتكار به نام محمدرضا رحيمي، شخصاً در محل حضور داشت و ضمن شناسايي افراد و حمله به آنها اقدام به دستگيري شان مي كرد.

نيروهاي سركوبگر با باتون و گاز اشك آور به تجمع كنندگان حمله كرده و با شليك هوايي در صدد متفرق كردن آنان بر آمدند، برخي از آنها مجروح و مصدوم شدند. شماري از تجمع كنندگان دستگير و به مراكز اطلاعات رژيم از جمله در خيابان وزرا منتقل شدند.

در روز شنبه نيز گروهي از مردم اصفهان با در دست داشتن عكسهايي كه بر روي آن نوشته شده بود« محمد علي طاهري» را آزاد كنيد، در چهار راه نظر اين شهر دست به تجمع زدند. در جريان شكل گيري اين تجمع عوامل اطلاعاتي رژيم شماري از مردم را بازداشت و به مكاني نامعلوم منتقل كردند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s