تظاهرات در #تهران و #اصفهان عليه حكم #اعدام محمد علي طاهري، تظاهرات معلمان پيش دبستاني، بازنشستگان فولاد كشور وكاركنان برق سيستان وبلوچستان ويزد دربرابر مجلس ارتجاع#

تظاهرات در تهران و اصفهان عليه حكم اعدام محمد علي طاهري، تظاهرات معلمان پيش دبستاني، بازنشستگان tehran-7 6429_756 6427_702 6426_510 6422_911 6421_774 5 0,,18390612_303,00 فولاد كشور وكاركنان برق سيستان وبلوچستان ويزد دربرابر مجلس ارتجاع

روز يكشنبه تهران شاهد چند اعتراض مردمي عليه سياست سركوب و اعدام رژيم آخوندي و نيز احقاق حقوق پايمال شده معلمان و كارگران بود، گزارشي داريم در اين زمينه.

  • روز يكشنبه 25 مرداد چند منطقه از  تهران و مقابل مجلس ارتجاع، شاهد تظاهرات و اعتراضات معلمان، كارگران و هواداران زنداني سياسي محمد علي طاهري بود.

جمعي از هواداران زنداني سياسي محمد علي طاهري  در اعتراض به حكم اعدام او در مقابل دادگستري آخوندي تجمع كردند. رژيم در وحشت از گسترش تظاهرات با تمام قوا اقدام به پراكنده كردن جمعيت كرده و با شليك تير هوايي و گاز اشك آور و ضرب و شتم مردم با  باتون، اقدام به دستگيري گسترده مردم و جوانان كرد.

پارك روبه‌روي دادگستري مملو از مزدوران زن نيروي انتظامي،  براي دستگيري و ضرب و شتم زنان معترض بود.  خودروهاي ون مستقر در محل به داخل پارك رفته و دستگيرشدگان را منتقل مي‌كردند.

علاوه بر بسيج مأموران سركوبگر رژيم، پليس امنيت تهران و قرارگاه ضد ثارالله به حالت آماده‌باش درآمدند. شماري از مزدوران رژيم  نيز با لباس غيررسمي به شناسايي و دستگيري اعتراض كنندگان اقدام مي‌كردند. اما از اعتراضات مردم وحشتزده و مضطرب بودند.

ماموران سركوبگر تلفنهاي موبايل و دوربينهاي فيلمبرداري مردم را  مصادره كردند. گزارشها حاكي از دستيگيري  نزديك به 50 نفر در اين منطقه است.

جمعي از مردم تهران  نيز در پارك ملت تجمع كردند و خواستار لغو حكم اعدام زنداني سياسي محمدعلي طاهري و آزادي وي شدند. اين تجمع صبح  روز يكشنبه 25مرداد براساس فراخوان قبلي صورت گرفت.

  • روز شنبه در اصفهان نيز هواداران  زنداني سياسي محمدعلي طاهري در اعتراض به حكم اعدام او، به رغم حضور گله‌هاي مأموران سركوبگر و نيروهاي لباس‌شخصي، تجمع گسترده اي برگزار كرده و با انتشار پوسترها و حمل تراكتهايي خواهان لغو اعدام و آزادي اين زنداني سياسي شدند. شماري از تظاهركنندگان دستگير شدند.
  • همچنين روز يكشنبه جمع زيادي از مربيان پيش دبستاني براي سومين بار براي تعيين تکليف و رسيدگي به وضعيت استخدامي خود  در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. رژيم آخوندي از تجمع كنندگان خواست كه به اعتراض خود پايان دهند، اما معلمان آزاده بر خواست بحق خود اصرار كردند.
  • جمع کثيري از بازنشستگان فولاد کشور نيز مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. طي يک سال گذشته اين چندمين بار است که آنها در مقابل مجلس ارتجاع تجمع مي‌کنند. تجمع‌کنندگان در پلاکاردهايي خواستار پرداخت حقوقهاي عقب‌افتاده و هزينه‌هاي درماني خود شدند.
  • کارکنان اداره برق استانداري سيستان و بلوچستان و يزد با تجمع در مقابل مجلس ارتجاع نسبت به تغيير وضعيت خود معترض شدند. همچنين حدود ۵۰۰ نفر از بازنشستگان مشاغل دولتي از سراسر کشور با تجمع مقابل مجلس ارتجاع نسبت به عدم پرداخت حقوق چندين ماه گذشته خود اعتراض کردند.
  • رژيم آخوندي يك زنداني را در زندان مركزي رشت به دار آويخت. اين اعدام روز جمعه و با تأييد ديوان عالي آخوندها صورت گرفت.
  • روز شنبه نيز دژخيمان خامنه اي 10زنداني را در زندانهاي بندرعباس و قزلحصار كرج  به سلولهاي انفرادي جهت اجراي حكم اعدام منتقل كرده اند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s