الشرق الاوسط: پ كا كا اعلام خودمختاري كرد… اردوغان رد كرد #pkk #turkey

الشرق الاوسط: پ كا كا اعلام خودمختاري كرد… اردوغان رد كرد

  دو فرد مسلح از حزب كارگران كرد در يكي از خيابانهاي سيلوان در نزديكي دياربكر در جنوب شرق تركيه-رويتر
دو فرد مسلح از حزب كارگران كرد در يكي از خيابانهاي سيلوان در نزديكي دياربكر در جنوب شرق تركيه-رويتر

جوش و خروش بي سابقه يي در مناطق جنوب شرق تركيه با اكثريت كرد در جريان است و اوضاع آشفته به انفجار پلها و ايزوله كردن كامل برخي شهرها از ساير مناطق تركيه و اعلام «مناطق خودمختار» كشيده است.

دو عضو نقابدار شاخه جوانان حزب كارگران كرد در سيلوان دياربكر جنوب شرق تركيه روزگذشته -رويتر
دو عضو نقابدار شاخه جوانان حزب كارگران كرد در سيلوان دياربكر جنوب شرق تركيه روزگذشته -رويتر

مقامات تركيه در شهر فارتوا در جنوب شرق تركيه وضعيت فوق العاده و منع عبور و مرور در همه مناطق شهر اعلام كرده اند. قبل از آن حزب كارگران كرد مركز شهر را تصرف كرده و اقدام به حفر سنگر و گذاشتن تله هاي انفجاري در همه وروديهاي شهر كرده بود.

رجب طيب اردوغان طي اظهاراتي در تشييع جنازه يك افسر تركيه در شهر طرابوزان گفت كه تركيه هرگز اجازه تجزيه كشور را نخواهد داد …

افراد نقابدار حزب كارگران كردستان يك اتومبيل را در يك ايست بازرسي متوقف كرده اند-رويتر
افراد نقابدار حزب كارگران كردستان يك اتومبيل را در يك ايست بازرسي متوقف كرده اند-رويتر

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s