اخبار اعتراض و قيام در #ايران

اخبار اعتراض و قيام

عكس از آرشيو قيام 88
عكس از آرشيو قيام 88
  • چند موتور سوار در محدوده ميدان صادقيه تهران، صبح روز چهارشنبه شعار مرگ بر ولايت سردادندـ آنها هنگامي كه  مأمورين سركوبگر نيروي انتظامي عليه جوانان و سرنشينان وسايل نقليه و خانم هاي رهگذر، به بهانه آخوند ساخته بدحجابي ، مزاحمت ايجاد كرده بودند،. زمانيكه از مقابل ماموران عبور مي كردند با صداي بلند شعار دادند مرگ بر ولايت. تعقيب نيروهاي گشت انتظامي به جايي نرسيد و نتوانستند موتور سواران را دستگير كنند.
  • 450 مغازه صرافي درميدان فردوسي وخيابانهاي اطراف و خيابان منوچهري تهران ،دراعتراض به فشارهاي بانك مركزي رژيم براي چپاول سرمايه آنها، دست ازكاركشيدند واعلام اعتصاب ادامه داركرده اند. اين اعتصاب از ساعت 19 يكشنبه 27مرداد آغاز شد.
  • ايادي سركوبگررژيم ازساعت 11صبح چهارشنبه، اقدام به پلمپ تعدادي ازصرافي ها كردند موجب تجمع واعتراض صاحبان صرافي ها و همچنين درگيريهايي بين صرافان ونيروهاي سركوب شده است . جو اين مناطق متشنج گزارش شده است.
  • چهارمين روز تحصن هواداران محمدعلي طاهري در مقابل دفتر آخوند مكارم شيرازي ادامه يافت. روز چهارشنبه جمعي از هواداران اين زنداني كه توسط قضاييه جنايتكار خامنه اي، به اعدام محكوم شده است ، از تبريز به جمع تحصن كنندگان پيوستند.
  • دژخيمان خامنه اي 13 زنداني را براي اجراي حكم اعدام به سلولهاي انفرادي زندان رجايي شهر كرج منتقل كرد. صبح زود سه شنبه 27 مرداد رييس و معاون زندان و دهها تن از مزدوران گارد به بند 2، يورش بردند و سيزده تن از زندانيان را بيدار كرده و با خود بردند.
  • رژيم آخوندي براي اعمال فشار بيشتر به زندانيان سياسي تعدادي از آنها را به بند 2 منتقل كرده است كه آنها در اعتراض به اين وضعيت و همچنين در اعتراض به اعدام زندانيان، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
  • رژيم آخوندي مجددا به جمع آوري گسترده آنتن هاي ماهواره اي در تهران دست زد. ماموران نيروي انتظامي اين اقدام سركوبگرانه را روز گذشته از خيابان دامپزشكي تهران شروع كردند.

علي جنتي وزير فرهنگ رژيم آخوندي دو سال پيش اعتراف كرد 71% مردم تهران از ماهواره استفاده ميکنند.

  • يك كارگزار رژيم در اتاق بازرگاني اعلام كرد واردات از چين 500 هزار ايراني را در زمينه توليد پوشاك و كفش بيكار كرده است.

وي گفت: به علت واردات بي‌رويه و ورود كالاهاي بي‌كيفيت چيني در حوزه پوشاك و كفش بيش از نيم ميليون كارگر ايراني حتي در تهران شغل خود را در اين زمينه‌ها از دست داده‌اند

منبع: سيماي آزادي

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s