محاصره ليبرتي و جلوگيري از ورود پوشاك ، نقض يادداشت تفاهم ملل متحد و عراق… فراخوان به پايان دادن نقض يادداشت تفاهم كه آمريكا و اتحاديه اروپا آن را حمايت و تضمين كرده‌‌اند

محاصره ليبرتي و جلوگيري از ورود پوشاك ، نقض يادداشت تفاهم ملل متحد و عراق

yفراخوان به پايان دادن نقض يادداشت تفاهم كه آمريكا و اتحاديه اروپا آن را حمايت و تضمين كرده‌‌اند

به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومتروز پنجشنبه 29مرداد ماه 1394 (20 اوت 2015) نيروهاي عراقي وابسته به كميته سركوب اشرف تحت كنترل فالح فياض از ورود لباسهاي خريداري شده توسط ساكنان جلوگيري كردند. ماموران عراقي گفتند دستور دارند از ورود لباس جلوگيري كنند و خودروي حامل لباس را پس از چند ساعت معطلي بدون اينكه حتي آن را بازرسي كنند، برگرداندند. ساكنان از قبل خريد لباس و ورود آن به ليبرتي را به يونامي اطلاع داده بودند.camp-liberty-protests-700-2 ليبرتي

از سوي ديگر تشديد محاصره ليبرتي و جلوگيري از ورود نيازهاي اوليه ساكنان چهارمين هفته خود را پشت سر مي گذارد. در اين مدت كميته سركوب از ورود اقلامي مانند كولر آبي، حشره كش، پريز، باطري ژنراتور، كابل برق، لوازم التحرير مانند دفتر و قلم و كاغذ و قطعات يدكي دوچرخه، خودرو، يخچال، كولر، پمپ آب و …. كه توسط ساكنان خريداري شده، جلوگيري كرده است.

اين محاصره سركوبگرانه كه چهار سال است بر ساكنان ليبرتي اعمال مي شود نقض آشكار استانداردهاي انساندوستانه و حقوق بشري و نقض وخيم يادداشت تفاهم امضا شده بين دولت عراق و ملل متحد در 25دسامبر 2011 است. يادداشت تفاهم كه با حمايت و تضمين وزير خارجه آمريكا، نماينده عالي اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو مواجه شد، تصريح مي كند «دولت عراق تضمين مي كند» كه در كمپ ليبرتي «استانداردهاي انساندوستانه و حقوق بشري تأمين شود» و «حكومت عراق تسهيلات فراهم مي كند و به ساكنان اجازه مي‌دهد كه وارد قراردادهاي دو جانبه با شركتها براي خريد وسايل زندگي و تجهيزاتي مانند آب، غذا، وسايل ارتباطات، وسايل بهداشتي و تجهيزات لازم براي نگهداري و تعمير و بازسازي» بشوند.

مقاومت ايران ملل متحد و دولت آمريكا و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به اقدام فوري براي پايان دادن به محاصره ضد انساني ليبرتي و پايان دادن به نقض مستمر و سيستماتيك يادداشت تفاهم فرامي خواند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s