ايران: فراخوان فوري به توقف #اعدام قريب الوقوع يك #زنداني_سياسي #كرد# #iran #humainrights #UNHCHR

ايران: فراخوان فوري به توقف اعدام قريب الوقوع يك زنداني سياسي كرد

مقاومت ايران آمريكا و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو، همچنانكه سازمان ملل متحد به ويژه كميسر عالي حقوق بشر

Behrouz Akhani بهروز آلخاني

Behrouz Akhani

بهروز آلخاني

و ارگانهاي مدافع حقوق بشر در سراسر جهان را به اقدام فوري براي نجات جلوگيري از اعدام زنداني سياسي بهروز آلخاني فرا خواند و  سكوت جامعه بين المللي به خصوص اتحاديه اروپا در مقابل روند فزاينده اعدامها به طور خاص  اعدامهاي سياسي را قوياً محكوم كرد.

بهروز آلخاني زنداني سياسي كرد، پس از تحمل شش سال زندان و شكنجه  روز سه شنبه 3 شهريور (25اوت) براي اجراي حكم جنايتكارانه اعدام به سلول انفرادي در زندان اروميه منتقل شده است. دژخيمان به خانواده بهروز كه  روز سه شنبه با او آخرين ديدار را داشته اند گفته اند كه وي فردا اعدام خواهد شد.

در فقدان يك موضع قاطع در مقابل اين اعدامهاي جنايتكارانه،  سفر نماينده عالي اتحاديه اروپا و مقامات ارشد و وزيران خارجه كشورهاي عضو به ايران، به طور عملي به ماشين اعدام و ترور و سركوب فاشيسم ديني حاكم سوخت مي رساند. رژيمي كه تنها در دوران روحاني بيش از 2000 تن را اعدام كرده است و سران آن بايد در مقابل عدالت قرار گيرند.

عفو بين الملل در اطلاعيه يي كه در روز   3 شهريور منتشر ساخت، اعلام كرد: «مقامات ايران امسال تا كنون نزديك به 700 تن را اعدام كرده اند. اجازه اجراي حكم اعدام بهروز آلخاني تنها دستان آنان را خونين تر خواهد كرد».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s