كمپ-ليبرتي: جلوگيري از رفتن 8 #بيمار به #بيمارستان براي #جراحي چشم و #درمان گوش #ايران #عراق #iran#

كمپ ليبرتي: جلوگيري از رفتن 8 بيمار به بيمارستان براي جراحي چشم و درمان گوش

CNMl9vBUsAAVyrG CNMoh88WgAAXAok CNMqM0_UwAAYmLc CNMsm5MXAAAGK8Pروز يكشنبه  اول شهريور (23 اوت) مأموران عراقي به دستور كميته سركوب ساكنان ليبرتي تحت نظر فالح فياض مشاور امنيت ملي دولت عراق، براي دومين بار از رفتن چهار بيمار كه از مدتها قبل قرارهاي جراحي چشم در بيمارستاني در بغداد داشتند، جلوگيري كردند. اين كميته همچنين با انتقال چهار بيمار ديگر كه براي معالجه گوش بايد روز پنجشنبه 5 شهريور ( 27 اوت ) به بيمارستاني در بغداد بروند،  مخالفت كرده است. پيش از اين در روز 25 مرداد نيروهاي عراقي از انتقال همين هشت بيمار به بيمارستان جلوگيري كرده بودند.

نمايندگان ساكنان, اين موضوع را به طور مكرر به اطلاع يونامي و سفارت آمريكا رسانده است اما به جايي نرسيده است.

از سوي ديگر از هفته گذشته نيروهاي عراقي مانع ورود لباسهاي خريداري شده توسط ساكنان و همچنين  پارچه‌هاي مورد نياز آنها به داخل كمپ شده اند. اين در حاليست كه نمايندگان ساكنان از قبل خبر خريد لباس و روز آمدن خودروي حامل لباس را با جزييات به يونامي اطلاع داده بودند.

نيروهاي تحت امر فالح فياض كه محاصره هفت ساله اشرف و ليبرتي و شش قتل عام زير نظر او صورت گرفته است با شدت بخشيدن محاصره ليبرتي براي پنجمين هفته   از ورود اقلام پايه يي مورد نياز ساكنان جلوگيري مي كنند.

محاصره پزشكي و لجستيكي ليبرتي نقض فاحش استانداردهاي حقوق بشري و انساندوستانه و نقض آشكار يادداشت تفاهم امضا شده بين ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 و يك اقدام مجرمانه است.

مقاومت ايران با توجه به تعهدات مكتوب و مكرر دولت آمريكا و ملل متحد در قبال امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، خواهان اقدام فوري براي پايان دادن به اين محاصره ضد انساني به ويژه تأمين دسترسي آزادانه و بيقيد و شرط ساكنان به خدمات پزشكي است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s