و اكنون زهر #اتمي در #لبنان بارز مي شود… #تظاهرات ضد دولتي در #لبنان

به دنبال عراق و يمن

اكنون سركشيدن جام زهر اتمي توسط ولي فقيه ارتجاع در لبنان بارز مي شود… تظاهرات ضد دولتي در لبنان

People wave Lebanese flags as they protest against corruption and against the government's failure to resolve a crisis over rubbish disposal, near the government palace in Beirut, Lebanon August 23, 2015. Lebanese security forces fired water cannon at protesters demonstrating against the government near Prime Minister Tammam Salam's offices in Beirut on Sunday, live television pictures showed. REUTERS

People wave Lebanese flags as they protest against corruption and against the government’s failure to resolve a crisis over rubbish disposal, near the government palace in Beirut, Lebanon August 23, 2015. Lebanese security forces fired water cannon at protesters demonstrating against the government near Prime Minister Tammam Salam’s offices in Beirut on Sunday, live television pictures showed. REUTERS

تظاهرات ضد دولتي درلبنان
تظاهرات ضد دولتي درلبنان

قريب به يك ماه است كه سراسر بيروت را زباله فرا گرفته است و دولتي اكثريتش را اعضاي حزب الله مزدور ايران تشكيل مي دهند از حل مشكل عاجز است

نيروهاي سياسي از تعيين جايگزين براي رييس جمهوري كه دوره اش تمام شده عاجزند

جام زهر اتمي در لبنان نيز آثارش را بارز مي كند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s