19سال بعد، طراح انفجارهاي الخبر در اختيار امنيت #عربستان است… وي در #تهران مخفي شده بود و اخيرا در #بيروت دستگير و تحويل عربستان شد

19 سال بعد، طراح انفجارهاي الخبر (Alkhobar) در اختيار امنيت عربستان است… وي در تهران مخفي شده بود و اخيرا در بيروت دستگير و تحويل عربستان شد

صفحه اول روزنامه الشرق الاوسط در سال 1996 كه خبر انفجار را درج كرده بود... عكس احمد الفصل كه 19 سال تحت تعقيب عربستان بود و اكنون در اختيار سازمان امنيت عربستان است
صفحه اول روزنامه الشرق الاوسط در سال 1996 كه خبر انفجار را درج كرده بود… عكس احمد الفصل كه 19 سال تحت تعقيب عربستان بود و اكنون در اختيار سازمان امنيت عربستان است

به نوشته الشرق الاوسط امروز 26 اوت 2015 احمد المغسل تبعه عربستان فرمانده گردانهاي «حزب الله حجاز» كه طراح اصلي عمليات انفجار اماكن اقامت هيأتهاي آمريكايي در الخبر در شرق عربستان در سال 1996 بود به دنبال 19 سال تعقيب  دستگير شد. وي به دنبال طراحي عمليات افنجار در تهران مخفي شده بود و در بيروت دستگير شده به رياض منتقل شد.

به نوشته اين روزنامه چاپ لندن به نقل از منابع رسمي عربستان افراد سازمان امنيت عربستان اطلاعاتي موثق در رابطه با حضور احمد ابراهيم المغسل 48 ساله به دست آوردند كه وي در بيروت پايتخت لبنان به سر مي برد. وي عنوان طراح انفجار بزرگ يك كاميون بمب گذاري شده در «الخبر» در سال 1996 كه باعث كشته شدن 19 نظامي آمريكايي و مجروح شدن 372 تن شد، به مدت 19 سال تحت تعقيب بود.

الشرق الاوسط مي نويسد وي به نحوي مخفي شده بود كه به سختي قابل شناسايي يا شناسايي هويتش بود.

به رغم اين كه مسئول حمله در ابتدا مشخص نبود، اما نهايتا سي آي اي سازمان اطلاعات آمريكا بعدا چندين بار طي گزارشاتي نتيجه گيري كرد كه اين انفجار كه علاوه بر آمريكايي باعث كشته شدن تعداد نامعلومي از شهروندان عربستان نيز در يك باغ همسايه شده بود، توسط ايران طراحي، سازماندهي و سرپرستي شده بود و عناصري از حزب الله عربستان آن را اجرا كرده بودند. اين امر منجر به اين شد كه مقامات فدرال آمريكا عليه 13 عضو حزب الله عربستان و يكي از افراد حزب الله لبنان اتهاماتي عنوان كند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s