جام زهر اتمي در لبنان اثر مي كند: طراح بمبگذاري درعربستان در حال ورود از #ايران توسط سازمان امنيت #لبنان دستگير و تحويل #عربستان شد

جام زهر اتمي اينچنين بر روي نزديك ترين متحدين رژيم اثر مي كند

طراح بمبگذاري در عربستان در حالي كه از ايران مي آمد توسط سازمان امنيت لبنان دستگير و تحويل عربستان شد

AnschalgInZahran1996_Khobar Tower- Ahmad Al-Maghsal designer of operation
Anschalg In Zahran1996_Khobar Tower-
Ahmad Al-Maghsal designer of operation

يك مقام امنيتي لبناني (با حاكميت غالب حزب الله طرفدار رژيم): اطلاعات لبنان المغسل (طراح بمب گذاري در الخبر عربستان) را دستگير كرد و تحويل رياض داد

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط امروز 28 اوت 2015، روز گذشته يك مقام امنيتي لبنان گفت كه ارگان اطلاعات وابسته به نيروهاي انتظامي احمد المغسل طراح بمب گذاري الخبر عربستان در سال 1996 را كه منجر به كشته شدن 19 آمريكايي و مجروح شدن صدها تن ديگر شد را سه هفته قبل در فرودگاه بيروت دستگير كردندن.

اين مقام اظهار داشت: «المغسل كه با يك پاسپورت جعلي از ايران مي آمد، در فرودگاه بيروت بازداشت و روز بعد به مقامات عربستان تحويل داده شد».

به گفته برخي منابع به الشرق الاوسط، المغسل سوار بر يك هواپيماي ايراني به منظور شركت در مراسم ازدواج پسرش در «الضاحيه الجنوبيه» در لبنان وارد بيروت شد. وي با يك زن لبناني ازدواج كرده است. وي در فرودگاه دستگير و بعد از چند ساعت به رياض پايتخت عربستان منتقل شد

با بازداشت المغسل سه نفر از 13 متهم هنوز تحت پيگرد هستند كه عبارتند از سعيد بن علي الحوري و ابراهيم صالح محمد اليعقوب و عبد الكريم حسين محمد الناصر.

شايان ذكر است كه اكثريت دولت و پارلمان لبنان با حزب الله است و حزب الله مزدور رژيم نفوذي بسيار گسترده در كليه ارگانهاي اين كشور به ويژه ارگانهاي امنيتي دارد

لينك منبع (الشرق الاوسط-عربي)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s