فرافكني #روحاني عليه #مجاهدين در وحشت از استقبال داخلي و بين المللي از مقاومت #ايران

فرافكني روحاني عليه مجاهدين در وحشت از استقبال داخلي و بين المللي از مقاومت ايران

تكرار اتهامهاي دروغ توسط رئيس جمهور رژيمي كه مردم به آن پدرخوانده داعش مي گويند

rohani3دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد آخوند روحاني، رئيس جمهور فاشيسم ديني حاكم بر ايران، كه مردم بر آن نام پدرخوانده داعش يا ابوداعش نهاده اند، روز دوشنبه 9 شهريور به عقده گشايي عليه مجاهدين و مقاومت ايران پرداخت و در يك فراكني حقيرانه با سرهم كردن مجموعه يي از اكاذيب جنايتهاي ضد بشري اين رژيم را به مجاهدين و مخالفان نظام ولايت فقيه نسبت داد. او اين سخنان را در جلسه يي كه از سوي بنياد موسوم به «هابيليان»، از شعب وزارت اطلاعات رژيم، كه با شركت شماري از بازجويان و شكنجه گران وزارت اطلاعات و مزدوران ايراني و جيره خوران خارجي آن برگزار شد، بيان كرد.

روحاني از ابتداي روي كار آمدن خميني همواره يكي از بالاترين نقشها را در سركوب وحشيانه، جنايتهاي جنگي مانند فرستادن كودكان بر روي ميدانهاي مين، صدور تروريسم و بنيادگرايي و پروژه ضد ملي بمب اتمي داشته است، در دوران رياست جمهوري او شمار زيادي از زنان آزاده توسط دژخيمان رژيم با اسيد مورد حمله قرار گرفتند و يكي از فجيع ترين جنايات اين رژيم را به وجود آوردند. او در سخنان 9 شهريور در يك مشت دروغ مشمئز كننده مجاهدين و مخالفان را از جمله به كشتن «مغازه دار معمولي»، «كندن پوست بدن مأمور انتظامي و امنيتي» و «هدايت هواپيماهاي عراقي براي بمباران مراكز جمعيت» متهم كرد.

رژيم آخوندي طي دو دهه با انواع پرونده سازيها تلاش كرد اين اكاذيب را به خورد قضاييه كشورهاي غربي دهد. قضاييه فرانسه در ارديبهشت 1390، بعد از 10 سال تحقيق، طي حكمي اعلام كرد: شوراي ملي مقاومت, سازمان مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي ايران «همگي يك تشكل جمعي را تشكيل مي دهند كه هدف آن سرنگون كردن رژيم حاكم بر ايران است» و بر اساس «تحقيقات قضايي» شيوه هاي آنها «يا سياسي بوده»، يا «با استفاده از يك ارتش واقعي, ارتش آزاديبخش ملي ايران» و «يا دربرگيرنده عمليات نظامي داخل ايران كه توسط سازمان مجاهدين به عهده گرفته شده است… در پرونده سندي دال بر عمل مسلحانه يي كه غير نظاميان را به طور عمد هدف قرار داده باشد وجود ندارد» و اين اقدامات «نمي تواند تروريسم توصيف شود».

سخنان روحاني وحشت روز افزون او از استقبال گسترده اجتماعي از مقاومت ايران و اعتبار فزاينده بين المللي آن را نشان مي دهد. گرداننده شوي مضحك وزارت اطلاعات نيز با اشاره با گردهمايي بزرگ پاريس در خرداد گذشته با خشم و غيض گفت: «سياستمداران غربي در ميتينگهاي تروريستي مشغول جايگزين‌ سازي براي جمهوري اسلامياند… آنها مي‌ كوشند تروريستها را مخالفان سياسي قلمداد كنند … بيدليل نيست كه كنگره آمريكا از سركرده منافقين ميخواهد تا درباره توافق 5+1 با ايران نظر بدهد….»

مسخره تر اينكه روحاني جنايتهاي وحشيانه رژيم در منطقه را به حساب مبارزه با تروريسم گذاشت و گفت هر كجا لازم باشد «با همه توان و امكان عليه تروريسم اقدام خواهيم كرد» و وقتي تروريستها در عراق، سوريه، لبنان، پاكستان، افغانستان و يمن «با كمك قدرتهاي بزرگ مردم بيگناه را زير چكمه هاي خود قرار داده اند…. ما در برابر آنها ايستادگي خواهيم كرد». وي اروپا و آمريكا و «برخي از كشورهاي مسلمان» را تهديد كرد «هركشوري كه امروز به تروريسم كمك مي كند… ترديد نكند كه اين ترور دامن خود او را خواهد گرفت».

كارچرخان اين كنفرانس نيز گفت: «در حوادث تروريستي در ايران» رد پاي آمريكا و كشورهاي اروپايي به چشم مي‌‌خورد و «سند ارتباط امريكا با فرقان و مذاكرات مستقيم وزارت خارجه امريكا با مجاهدين» و حمايت آمريكا از مجاهدين بعد از اشغال عراق را دليل آن ذكر كرد. مأموران احمدي نژاد نيز مجاهدين و دولتهاي انگلستان و فرانسه را مسئول ترور ندا آقا سلطان كه در قيام 1388 به شهادت رسيد معرفي كرد و به گزارش عفو بين الملل نامزد او را دستگير كرده و تحت فشار قرار دادند تا اعتراف كند مجاهدين ندا را كشته اند.

در دوران دو ساله روحاني، بيش از دو هزار زنداني اعدام شده و او اين اعدامها را اجراي حكم خدا و يا قانون توصيف كرده است. اين شيخ شياد شاگرد خميني خون آشام است كه در 1360 گفت «خليفه مي خواهيم كه دست ببرد، حد بزند و رجم كند… با چند سال زندان كار درست نمي شود اين عواطف كودكانه را كنار بگذاريد». همين شيخ جنايتكار در روز 23تير 1378 در بحبوحه قيام دانشجويان گفت اهانت به خامنه اي «اهانت به ایران و اسلام و مسلمانان و قانون اساسي و كساني است که ایران را ام‌القرای جهان اسلام مي‌دانند…دستور قاطع صادر شد تا هرگونه حرکت این عناصر با شدت سرکوب شوند».

اگر روحاني راست مي گويد اسامي 30 هزار زنداني سياسي كه در 1367 با فتواي خميني قتل عام شدند را اعلام و محل دفن آنها را به خانواده هاي داغدار نشان دهد. وي در آن زمان يكي از تصميم گيرندگان حكومت بوده و در اين جنايت عليه بشريت به طور كامل سهيم است. مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري روحاني، عضو اصلي كميته يي بود كه زندانيان را روانه چوبه هاي دار كرد. يكي ديگر از افراد كميته مرگ ابراهيم رئيسي بود كه اكنون معاون اول قوه قضاييه رژيم است.

جنايتهاي فجيعي كه امروز داعش مرتكب مي شود بخشي از جنايتهايي است كه اين رژيم از ابتداي حكومتش با فتواي خميني و خامنه اي در حق مردم ايران به ويژه زنان و جوانان انجام داده و مي دهد. كشتن زندانيان سياسي زير شكنجه، تمام كش كردن زخميها، اعدام زنان باردار، تجاوز به دختران جوان از اعدام، كشيدن خون زندانيان قبل از اعدام، قطع دست و پا، چشم درآوردن، پرتاب كردن از كوه و …. جنايتهايي است كه خليفه ارتجاع در تهران سالهاست به اجرا در مي آورد.

 رژيم ايران در حالي سنگ مبارزه با داعش را به سينه مي زند كه همه نيروهاي دموكرات و ملي و رهبران مذهبي در منطقه و كارشناسان منطقه ي و بين المللي و بسياري از رهبران اروپايي بارها اعلام كردند داعش محصول جنايتهاي رژيم ضد بشري آخوندي و بشار اسد و مالكي دو دست نشانده آن در منطقه است. روحاني نيز همواره از مالكي حمايت كرده و تا به امروز در مقاطع مختلف و از جمله چند هفته پيش در ديدار با وزير خارجه اسد پشتيباني كامل خود و رژيم را از دولت سوريه اعلام كرده است.

اظهارات روحاني بار ديگر از اهداف پليد رژيم براي تشديد سركوب و كشتار و صدور تروريسم و بنيادگرايي به منطقه و جهان خبر مي دهد. مقاومت ايران با تأكيد بر ضرورت اعمال يك سياست قاطع در مقابل اين رژيم بار ديگر هشدار مي دهد كه ادامه و بهبود روابط با اين رژيم تا زمانيكه اعدام در ايران و جنگ افروزي و كشتار مردم منطقه را متوقف نكند، قوياً عليه مردم ايران و عليه صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s