حمله به دو #زنداني_سياسي در #زاهدان و شورش #زندانيان در #زندان مركزي #تبريز

حمله به دو زنداني سياسي در زاهدان و شورش زندانيان در زندان مركزي تبريز

 ظرف روزهاي اخير گارد ویژه زندان مرکزی زاهدان به دو زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی و محمد امین

زندان زاهدان
زندان زاهدان

آگوشی یورش برد و آنها را با ضربات باتون وحشیانه کتک زد و سپس با دست‌بند، پابند و چشم‌بند و بدون هرگونه امكانات اوليه به بند 5 این زندان كه محل نگهداري بيماراني با بیماریهای مسری مانند سل و هپاتیت است، منتقل کرد.

در يك تحول ديگر در  روز سه شنبه 17 شهريور 94 در زندان مرکزی تبریز شماری از زندانیان در اعتراض به وضعیت غیرانسانی و فشارهای طاقت‌فرسا دست به شورش زدند. با حمله گارد ويژه به زندانيان، آنها براي مقابله بخشي از وسايل را به آتش كشيدند و درگیری میان نیروهای گارد ویژه و زندانیان رخ داد. در نتیجه این درگیری و بر اثر آتش‌ سوزی دهها زندانی به شدت مصدوم و مجروح و دچار سوختگی شدید شدند.

زندان مركزي تبريز
زندان مركزي تبريز

نیروهای گارد ویژه برای مقابله با شورش اقدام به شلیک مستقیم به سوی زندانیان کردند. برخی خبرها حاکی از کشته شدن شماری از زندانیان است.

مقاومت ايران خواهان تشكيل يك هيأت بين المللي حقيقت ياب براي تحقيق درباره وضعيت زندانهاي رژيم آخوندي و جناياتي است كه همه روزه در اين زندانها رخ مي دهد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s