تأكيد خامنه اي بر سپاه پاسداران به عنوان تنها نقطه اتكاي رژيم و نگراني از انزجار عمومي از آن

تأكيد خامنه اي بر سپاه پاسداران به عنوان تنها نقطه اتكاي رژيم و نگراني از انزجار عمومي از آن

وعده مي دهند ايران 10 سال ديگر، اين ايران نيست… همه بايد قدر سپاه را بدانند، تضعيف سپاه و حرفهاي بي‌ربط که عليه سپاه گفته مي شود خوشحال‌کننده دشمن است….سپاه يک نعمت بزرگ الهي است…

Khamenei
Khamenei

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با انتشار اطلاعيه يي اعلام كرد خامنه اي، ولي فقيه رژيم آخوندي، روز چهارشنبه 25شهريور94 در ديدار با سركردگان سپاه پاسداران ضمن ابراز نگراني نسبت به آينده تاريك نظام ولايت فقيه و ريزش نيروهاي رژيم، بار ديگر بر نقش سپاه پاسداران به عنوان تكيه گاه و تضمين اصلي بقاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران تأكيد كرد.

وي ضمن ابراز نگراني از آينده رژيم و اذعان به منفور بودن سپاه پاسداران در ميان مردم و حتي در ميان نيروهاي خود رژيم گفت: «وعده مي دهند که ايرانِ 10 سال ديگر، اين ايران نيست، نبايد گذاشت اين فکر و اميد شيطاني در دل دشمن پا بگيرد، بايد پايه‌هاي انقلاب و فکر انقلابي را بسيار مستحکم کرد. همه بايد قدر سپاه را بدانند، تضعيف سپاه و حرفهاي بي‌ربط که گاهي عليه سپاه گفته مي شود دل‌خوش‌کن و خوشحال‌کننده دشمن است».

خامنه اي كه سپاه «را نعمت بزرگ الهي» توصيف مي كرد در هراس از ريزش نيروهاي رژيم گفت: «نفوذ اقتصادي و امنيتي البته خطرناک است و پيامدهاي سنگيني دارد اما نفوذ سياسي و فرهنگي دشمن، خطر بسيار بالاتري است که همه بايد مراقب آن باشند». وي افزود: «آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد و ده سال ديگر که مثلاً بنده نباشم، اهدافشان را محقق کنند».

خامنه اي از جنگ افروزي و تروريسم و دخالتهاي تجاوزكارانه پاسداران در كشورهاي مختلف جهان زير عنوان «به‌وجود آمدن اقتدار ميداني، سياسي و هويتي و عزت بخشي» تقدير كرد و گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يک سازمان سر به زير و سرگرم کارهاي اداري خود نيست بلکه يک ناظرِ آگاه و بينا و متوجه مسائل داخلي و خارجي است. مجموعه اطلاعات سپاه بايد به طور دائم مسائل را رصد و تهديدها را شناسايي کند».

پاسدار-سرلشگر جعفري، سركرده جنايتكار سپاه نيز در همين جلسه گفت: «سپاه براي مقابله با ترفندهاي جديد دشمنان به اين باور رسيده که بايد همزمان با افزايش توان و دقت موشکهايش، به افزايش برد آرمانهاي اسلامي و الگوهاي مورد نياز انقلاب نيز توجه کند» (روزنامه حكومتي خراسان-25شهريور94).

در روز 24 شهريور نيز آخوند روحاني، رئيس جمهور رژيم، در ديدار با سركردگان سپاه بر ادامه دخالتهاي تجاوزكارانه و جنگ‌افروزيهاي رژيم در منطقه تأكيد كرد و گفت: «نمي‌توانيم نسبت به كشورهاي مسلمان بي‌تفاوت باشيم». در حاليكه رژيم آخوندي مهمترين منبع كشتار و جنگ و بحران در منطقه است، وي با دجالگري تمام مدعي شد: «ما سربازان بزرگ ايجاد آرامش، ثبات و صلح نه تنها در ايران در كل منطقه هستيم براي همسايگانمان، براي مسلمانان وحدت و اتحاد و يكپارچگي است كه مي‌تواند امروز پشت دشمن را بلرزاند».

وي در يك كرنش آشكار نسبت به سپاه پاسداران كه گلوگاههاي اصلي اقتصاد كشور را در دست دارد، براي تداوم چپاولگريهاي آنها تضمين داد و «از سپاه و بسيج خواست در راه دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي و رسيدن به نقطه آسيب ناپذيري اقتصاد كشور به دولت كمك كنند» (شبكه خبر-24شهريور94).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s