پمپاژ اطلاعات و اخبار دروغ عليه #مجاهدان #ليبرتي به منظور تشديد #محاصره و سركوب و اخلال در انتقال به خارج از #عراق … #ايران

پمپاژ اطلاعات و اخبار دروغ عليه مجاهدان ليبرتي به منظور تشديد محاصره و سركوب و اخلال در انتقال به خارج از عراق

CPDKvApWoAAkyVcبنا به گزارشهاي رسيده از داخل ايران، وزارت اطلاعات رژيم آخوندي در هفته هاي اخير
پمپاژ اطلاعات دروغ عليه مجاهدين و ساكنان ليبرتي را شدت بخشيده است. دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در اطلاعيه يي كه منتشر كرده در ادامه آورده است: در يكي ازاين دروغهاي مسخره، وزارت اطلاعات به كميته سركوب مجاهدان اشرفي و ديگر دستگاههاي امنيتي و نظامي عراقي خبر داده است كه يك گروه از مجاهدين در صدد هواپيماربايي از فرودگاه بغداد هستند. هدف از اين دروغپردازيها تشديد محاصره و اقدامهاي سركوبگرانه عليه ساكنان ليبرتي و همچنين اخلال در انتقال ساكنان به خارج از عراق است.

در ماه گذشته نيز نيروي تروريستي قدس و وزارت اطلاعات در يك رشته داستان سراييهاي مضحك و دروغ مدعي شدند سازمان مجاهدين «اطلاعات بسيار با ارزشي را در اختيار داعش قرار داده است. اين اطلاعات كه با هماهنگي سفارت آمريكا در بغداد تحويل گروه داعش گرديده است شامل ”اطلاعات مربوط به فرودگاه بغداد از جمله ”تصاوير دوربينهاي امنيتي فرودگاه بغداد اعم از ايستگاه‌هاي بازرسي, سالن پرواز, باند پرواز و اتاق هاي كنترل و برج مراقبت فرودگاه» است (تسنيم خبرگزاري نيروي قدس 7 مرداد 1394).

از سوي ديگر در اوايل شهريور ماه جاري يك گروه از افسران نيروي قدس و وزارت اطلاعات با هدف جمع آوري اطلاعات از ليبرتي مانند رفت و آمدهاي ساكنان به بيمارستان يا براي تخليه فاضلاب، چگونگي تهيه مواد غذايي وانتقال آنها به كمپ و … به عراق رفتند. آنها در هماهنگي با سفارت رژيم طي چهار روز به همراه افسران استخبارات تحت امر فالح فياض شامل صادق محمد كاظم و احمد خضير به فرودگاه مراجعه نمودند تا به جمع آوري اطلاعات بپردازند.

اين گروه همچنين با برخي از مزدوران رژيم در عراق كه در سالهاي اخير فعالانه در توطئه عليه اشرف و ليبرتي شركت داشتند ملاقات كرده و اطلاعات آنها در مورد مجاهدين و ساكنان ليبرتي را تخليه كردند.

مقاومت ايران با يادآوري تعهدات آمريكا و ملل متحد در قبال امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، توجه آنان را به توطئه‌هاي رژيم آخوندي عليه ساكنان ليبرتي جلب نموده و خواستار تأمين  و تضمين امنيت آنها تا زمان خروج آخرين نفر  آنها از عراق است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s