به مناسبت آغاز سال تحصیلی جديد:خانم مریم رجوی عموم فرهنگيان، دانشجويان، دانش آموزان و ديگر اقشار را به همبستگي و اتحاد عمل در مقابل رژيم آخوندي فراخواند

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جديد:خانم مریم رجوی عموم فرهنگيان، دانشجويان، دانش آموزان و ديگر اقشار را به همبستگي و اتحاد عمل در مقابل رژيم آخوندي فراخواند

downloadدبيرخانه شوراي ملي مقاومت طي اطلاعيه يي اعلام كرد خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جديد به دانش‌آموزان و دانشجویان،معلمان، استادان، فرهنگیان و دانشگاهیان شریف كه سازندگان آينده ايران هستند، درود فرستاد و براي آنها سالی پربار با اعتراضات گسترده تر و پیشروی در مسیر آزادی و رهایی مردم ايران را  آرزو نمود.

خانم رجوي با برشمردن گوشه هايي از وضعيت اسفبار آموزش و پرورش گفت: هرسال دست‌کم یک‌چهارم دانش‌آموزان ناچار به ترک تحصیل می‌شوند و عده‌یی از آنها به کودکان کار اضافه می‌شوند که جمعیتشان امروز بین ۲ تا ۵ میلیون نفر است. بسیاری از مدارس روستایی براي صرفه‌جویی در بودجه برچيده شده است و با خصوصی‌سازی آموزش در ایران، که روحانی در پی گسترش آن است، فقط نابسامانی و پسرفت هر چه بیشتر به بار آورده است. کیفیت آموزش آشکارا تنزل کرده و سطح زندگی معلمان و استادان سقوط کرده است.

خانم رجوي گفت: امروز خواستهای جوشان دانشجويان برای آزادی و برخورداری از یک محیط آموزشی دموکراتیک با استبداد قرون‌وسطایی حاکم در تعارض قرارگرفته است و اختناق حاکم که دانشگاهها را از هر طرف به بند کشیده، بايد درهم‌شكسته شود. وي در بخش ديگري از پيام خود جنبش شجاعانه معلمان از جمله برگزاري 5رشته تظاهرات در بيش از 90شهر ايران را ستود و گفت: آنها در حركتهاي اعتراضي خود بارها خواستار آزادی معلمان زندانی، رسمیت یافتن حق اعتراضات صنفی فرهنگیان، تأمین حقوق دانش‌آموزان، آزادی فعالیت کانونهای صنفی، مشارکت معلمان در ساختار آموزشی، برقراری نظام آموزش رایگان و رفع تبعیض و نابرابری نسبت به معلمان شده اند. اما استبداد حاکم یارای نزدیک شدن به هیچ‌یک از اين خواستها را ندارد و جز ضرب و شتم و دستگيري معلمان پاسخي به اين اعتراضها نداشته است.

خانم رجوي در توضيح برنامه هاي مقاومت در ايران آزاد فردا گفت: ما در پی نظم تازه‌یی بر اساس آزادی و دموکراسی و برابری در ايران هستيم. وي از جمله به وجود يك آموزش‌و پرورش پیشرفته و رایگان آزاد شده از هرگونه انقياد سياسي، آموزش عالی دموکراتیک، آزادي ملیتهاي مختلف در حفظ و اشاعه هويت فرهنگي، ديني و زباني خود و آزادي گويش به زبان مادری شان و… نفي هرگونه اختناق و سانسور، تأمين آزادي بيان و فعالیت بدون محدودیت، شكوفايي مشاركت سياسي از طريق تأمين برابري همگان در انتخاب كردن و انتخاب شدن، برابری زن و مرد در همة حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و برخورداری همگان از فرصتهای برابر در آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، اشتغال و کسب و کار اشاره كرد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران با اشاره به اينكه امروز روز اتحاد معلمان، كارگران و پرستاران است، تأكيد كرد كه كليد تغيير در دست مردم ايران است. وي عموم دانش آموزان و دانشجويان و فرهنگيان را به همبستگي و اتحاد در مقابل رژيم آخوندي براي برپايي ايراني آزاد و دموكراتيك فراخواند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s