كشيش آمريكايي به حفاظت زندان احضار شد #ايران #iran #unhrc #usa

 كشيش ايراني-آمريكايي به حفاظت اطلاعات زندان احضار شد

منبع ذكر شده خاطرنشان مي سازد كه ”مضارع” با در دست داشتن شوکر برقی و ایجاد صدا با آن و صدای شکنجه تعدادی از زندانیان عادی سعی در ایجاد وحشت در این زندانی عقیدتی داشت و او را تهدید به شکنجه و پرونده سازی کرد.

 این زندانی از فروردين ماه امسال چندین بار مورد آزار و اذیت گرفته و یک بار نیز به انفرادی منتقل و بیش از چهار روز در آنجانگهداری شد.

سعید عابدینی کشیش مسیحی ایرانی‌ – آمریکایی زندانی از تابستان سال ۲۰۱۲ بازداشت شد و سپس به زندان اوین انتقال يافت.  بنابه گزارش‌ها وي در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳به اعدام و پس از تخفیف مجازات به هشت سال زندان محکوم شد. اتهام وی تضعیف امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغ مسیحیت از ابتدای سال ۲۰۰۰ عنوان شده‌ بود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s