ديپلومات وزارت خارجه #ايران در ميان مفقودين… رژيم: لطفا زياد سر و صدا نكنيد …#عربستان: وي با نام خودش به حج نيامده

سفير مفقود رژيم كه با نام جعلي به عربستان سفر كرده بود در ميان مفقودين است

رژيم: ديپلومات وزارت خارجه در ميان مفقودين… لطفا زياد سر و صدا نكنيد

عربستان: وي با نام خودش به حج نيامده

Untitled رسانه هاي عربي به نقل از مقامات عربستان سعودي گزارش دادند كه غضنفر ركن آبادي سفير سابق رژيمدر لبنان كه بر اساس برخي گزارشات در ميان مفقودين فاجعه حج سال جاري مي باشد، با نام اصلي خود وارد عربستان نشده است و چنين نامي در ليست حجاج سال جاري وجود ندارد و در صورتي كه وي وارد عربستان شده باشد به شيوه ديگري وارد شده تا نام و فاميلي كه به آن شناخته مي شود شناخته نشود و پاسپورت وي با آن نام ديگر مهر ورود خورده.

برخي مقامات در تهران و بستگان نامبرده گفته اند كه غضنفر ركن آبادي در ميان حاجيان ايراني در موسم حج امسال بوده است. مرتضي ركن آبادي برادر سفير ذكر شده روز گذشته گفت كه «از پنجشنبه در جستجوي وي هستيم ولي به هيچ نتيجه يي نرسيده ايم و تلفن همراه برادرم از زمان حادثه به تماسهاي مكرر پاسخ نمي دهد»

هنوز وزارت خارجه رژيم در مورد اين سفير سابق رژيم كه از سال 2010 تا 2014 به مدت چهارسال سفير رژيم در لبنان بوده و نقش زيادي در ميان احزاب لبناني ايفا كرده و روابط تنگاتنگي با حزب الله لبنان داشته، در اين رابطه موضعگيري نكرده است.

از طرف ديگر نگاهي به رسانه هاي رژيم نشان مي دهد كه مقامات رژيم به شدت از لو رفتن خبر اين كه وي با نام جعلي سفر كرده است وحشت دارند. برخي از عناوين رسانه هاي رژيم در لينكهاي زير آمده است

انتقاد “بستگان آقای رکن آبادی” از انتشار اخبار کذب و درخواست آنان از مردم

حال عمومی غصنفر رکن آبادی خوب است

غیر رسمی:”حال عمومی رکن آبادی خوب است”

دیپلمات وزارت امور خارجه در میان جان باختگان حادثه منا/سرنوشت رکن آبادی در هاله ای از ابهام

عراقچی: برای مفقودین، از جمله رکن آبادی دعا کنید

 سرنوشت نامعلوم رکن آبادی در منا

عراقچی: برای رکن آبادی دعا کنید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s