عكس-رژيم اعتراف كرد كه سفير سابق #ايران در #بيروت كه در ميان مفقودين است، با هويت ديگري به حج رفته

عكس-رژيم اعتراف كرد كه ديپلومات تروريستي كه در ميان مفقودين است، با هويت ديگري به حج رفته

اول مهر 94-غضنفر ركن آبادي ديپلومات تروريست رژيم در   صحرای عرفات

اول مهر 94-غضنفر ركن آبادي ديپلومات تروريست رژيم در صحرای عرفات

رژيم اعلام كرد كه سفير مفقود شده اش غضنفر ركن آبادي براي انجام حج با يك پاسپورت غير ديپلوماتيك وارد عربستان شد اما بالاخره نگفت كه آيا با نام واقعي وارد شده يا با يك اسم ديگر.

سخنگوی وزارت امور خارجه رژيم در خصوص سفیر سابق رژيم در لبنان بدون اين كه تصريح كند كه وي با چه نامي به حج رفته گفت: «پاسپورت عادی آقای غضنفر اصل رکن آبادی همکار ما در وزارت امور خارجه ممهور به مهر روادید حج است و طبق اطلاعات واصله در شرایط کنونی به دلیل لزوم ارایه مدارک هویتی همه مفقودان، سوابق ایشان نیز که در فهرست اسامی مفقودان واقعه منا می باشند»

در ميان مقامات درجه اول رژيم با نام «بقثه مقام معظم رهبري» در دعاي كميل در مراسم حج سال جاري. برگرفته از فيلمي كه تلويزون رژيم نشان داده است
در ميان مقامات درجه اول رژيم با نام «بعثه حج مقام معظم رهبري» در دعاي كميل در مراسم حج سال جاري. برگرفته از فيلمي كه تلويزون رژيم نشان داده است

اوائل بامداد امروز رسانه هاي عربي به نقل از مقامات عربستان سعودي گزارش دادند كه غضنفر ركن آبادي سفير سابق رژيمدر لبنان كه بر اساس برخي گزارشات در ميان مفقودين فاجعه حج سال جاري مي باشد، با نام اصلي خود وارد عربستان نشده است و چنين نامي در ليست حجاج سال جاري وجود ندارد و در صورتي كه وي وارد عربستان شده باشد به شيوه ديگري وارد شده تا نام و فاميلي كه به آن شناخته مي شود شناخته نشود و پاسپورت وي با آن نام ديگر مهر ورود خورده.

قبل از موضعگيري وزارت خارجه، مقامات رژيم به شدت

از اينستاگرام، در دعاي عرفه سال جاري
از اينستاگرام، در دعاي عرفه سال جاري

از لو رفتن خبر اين كه وي با نام جعلي سفر كرده است وحشت داشتند. و برخي تا آنجا پيش رفتند كه گفتند نامبرده در لبنان است.

اكنون رژيم اعلام مي كند كه همه بيمارستانها را گشته و اثري از سفير مفقود پيدا نشده و منتظر است كه مقامات عربستان جسد را تحويل دهند!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s