رژيم #ايران اعلام كرد #ديپلمات #تروريست ش در #عربستان كشته شده و بلافاصله خبر را در سايت رسمي تغيير داد

رژيم اعلام كرد ديپلمات تروريستش در عربستان كشته شده اما بلافاصله خبر را در سايت رسمي تغيير داد

c20ae195-6afa-444f-8dd6-28c90e2c2cf6وزارت كشور رژيم در سايت رسمي خود درگذشت سفير سابق اين رژيم در لبنان غضنفر ركن آبادي را كه در ميان مفقودين فاجعه منا بود اعلام كرد.

سايت وزارت كشور اعلام كرد كه عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور صبح پنجشنبه در منزل ركن آبادي حاضر شد تا به خانواده وي تسليت بجگويد. اما همين سايت سي دقيقه بعد خبر را تغيير داد و اعلام كرد كه ركن آبادي كماكان در ميان مفقودين است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s