فيلم – #دستگيري يك عروس در مراسم #عروسي در #ايران به  بهانه #خميني ساخته #بدحجابي

فيلم – دستگيري يك عروس در مراسم عروسي به بهانه

خميني ساخته بدحجابي

فيلمي كه روز گذشته يكشنبه در ايران پخش شده نشان مي دهد كه نيروي انتظامي رژيم يك عروس را در شب عروسي به بهانه خميني ساخته «عدم التزام به حجاب كامل شرعي» دستگير كردند. زناني كه در اطراف وي بودند تلاش كردند با فرياد و سر و صدا مانع بردن عروس به خودروي نيروي انتظامي شوند.

به دنبال نامه 196 عضو مجلس رژيم به آخوند حسن روحاني و درخواست انجام اقدامات شديد براي جلوگيري از پديده آخوند ساخته بدحجابي  و وضع قوانيني كه منجر به دستگيري و جريمه مالي خانمها مي شود، اين اقدامات در روزهاي اخير تشديد شده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s