مادر آتنا فرقدانی: دادگاه غير علني بود، فقط توانستيم آتنا را پيش از شروع دادگاه ببينيم و او را از درب ديگر خارج كردند

مادر آتنا فرقدانی: دادگاه غير علني بود، فقط توانستيم آتنا را پيش از شروع دادگاه ببينيم و او را از درب ديگر خارج كردند

Atena-Farghadani1بنا به گزارشات رسيده مادر آتنا فرقدانی، زندانی عقیدتی طي اظهاراتي درباره جلسه محاكمه دخترش گفت صبح شنبه ۱۱ مهرماه دادگاه اتهام جدید دخترش برای دست دادن با وکیلش محمد مقیمی در شعبه ۱۱۶۶ دادگاه جزایی مستقر در مجتمع قضایی قدس به صورت غیر علنی برگزار شده است.

هوشنگ پور بابایی، وکیل آتنا فرقدانی و محمد مقیمی (وکیل آتنا فرقدانی) با اشاره به غیر علنی بودن دادگاه موکلشان گفت :«از آنجا که دادگاه غیر علنی بود من اجازه توضیح درباره محتوای دادگاه را ندارم، اما دادگاه آخرین دفاعیات خود را از موکلانم گرفت و تا دو سه هفته دیگر حکم مشخص خواهد شد…»

عشرت اردستانی، مادر آتنا فرقدانی اضافه كرد:‌ «ما فقط توانستیم آتنا را پیش از شروع دادگاهش ببینیم. حال روحی و جسمیش خدا را شکر خوب بود، اما پس از اتمام دادگاه او را از درب دیگری خارج کردند… او کاری نکرده فقط جلوی مسولان زندان به وکیلش موقع سلام کردن دست داده است.»

در آتنا فرقداني روز 23 خرداد گذشته ابتدای ملاقات با وکیلش، محمد مقیمی در حضور دو مامور زندان، به او دست داد که به دلیل همین دست دادن او و وکیل پس از آن به دادسرای اوین منتقل شده و در آنجا به آنها اتهام “رابطه نامشروع غیرزنا” تفهیم شد. محمد مقیمی، وکیل او پس از دادسرای زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد اما چهار روز بعد در تاریخ ۲۷ خرداد ماه با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

خانم اردستانی در توضیح بیشتر گفت: «ماموران مثلا به او می گویند که او جرمش ارتباط نامشروع است و باید به همان زندان قرچک برگردد… برخی از ماموران هم مرتب به او می گویند که باید منتظر دادگاهش باشد.»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: