اتهام مسخره رژيم #آخوندي براي زير فشار بردن يك زن #كاريكاتوريست در زندان #ايران

اتهام مسخره رژيم آخوندي براي زير فشار بردن يك زن كاريكاتوريست در زندان

Atena-Farghadani1

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت طي اطلاعيه يي اعلام كرد رژيم زن ستير آخوندي،  خانم آتنا فرقداني يك كاريكاتوريست  زنداني را به خاطر دست دادن با وكيلش و به اتهام مسخره  «روابط نامشروع مادون زنا» با وكيل،  در روز 11 مهر 94 به طور خودسرانه به بيدادگاه رژيم آخوندي برد تا او را به طور مضاعف زير فشار قرار دهد و حكم ديگري براي مجازات او صادر شود.

آتنا فرقداني از ديماه 93 به خاطر كشيدن يك كاريكاتور از نمايندگان مجلس رژيم  در زندان به سر مي برد.

عفو بين الملل يك روز قبل از برگزاري اين محاكمه نمايشي طي اطلاعيه يي گفت: «محاكمه كاريكاتوريست طنزپرداز آتنا فرقداني و وكيل وي به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» بعد از آنكه با هم دست داده اند نه تنها مزخرف و زياده روي است، بلكه به وضوح انگيزه سياسي دارد. هم آتنا فرقداني كه عفو بين الملل وي را يك زنداني عقيدتي مي داند و هم وكيل وي محمد مقيمي ممكن است در صورت مقصر شناخته شدن با 99 ضربه شلاق روبه رو شوند. اين سازمان معتقد است كه اين كاريكاتوريست و فعال تنها به خاطر اجراي حق آزادي بيان خود بازداشت شده است».

آتنا فرقداني اولين بار در شهريور 93 به خاطر كشيدن كاريكاتوري كه در آن نمايندگان مجلس رژيم آخوندي به صورت حيواناتي تصوير شده بودند كه قوانين ضد زن را به تصويب مي رسانند، دستگير شد. اين كاريكاتور پس از تصويب قوانيني براي افزايش جمعيت منتشر شد كه دستور و ايده آن را ولي فقيه نظام داده بود. آتنا فرقداني كه پس از دو ماه به قيد وثيقه آزاد شد پس از آزادي ويديويي را روي يوتيوب به نمايش گذاشت كه در آن در مورد هتك حرمت از زنان در زندانهاي رژيم توضيح داده بود.

آتنا فرقداني در دي ماه 93 بار ديگر دستگير و به اتهام «جتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و ماموران بند ۲ الف سپاه در حین بازجویی» به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. اين زن كاريكاتوريست در  روز 14 شهريور 94 جايزه شجاعت «شبكه بين المللي در دفاع از حقوق كاريكاتوريستها» را به خود اختصاص داد.

خانم سروناز چيت ساز، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران،  ضمن محكوم كردن اتهام مسخره و كثيف رژيم آخوندي به آتنا فرقداني و وكيلش از تمامي ارگانهاي مدافع حقوق بشر،  حقوق زنان و حق آزادي بيان خواست براي آزادي اين كاريكاتوريست جوان ايراني دست به اقدام بزنند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s