#ايران: تجمع اعتراضي #معلمان و #فرهنگيان در شهرهاي مختلف كشور

ايران: تجمع اعتراضي معلمان و فرهنگيان در شهرهاي مختلف كشور

  • شعارهاي دست نوشته هاي معلمان: «معلم زنداني آزاد بايد گردد»، «معلم به پا خيز براي رفع تبعيض»
  • دستگيري يك عكاس جوان

Moaleman_5به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در روز پنجشنبه 19مهر به دنبال فراخوان تشکلهاي صنفی معلمان برای برگزاری تجمعهاي سراسری در روز ۱۶ مهر، معلمان و فرهنگيان شريف در تهران و ديگر شهرهاي كشور دست به تجمع زدند. اين تجمعها به مناسبت روز جهاني معلم (5اكتبر) و در اعتراض به «ادامه و تشدید روند احضار، تهدید، بازداشت و زندانی نمودن معلمان»، همچنين در اعتراض به پايمال شدن ابتدايي ترين حقوق آنها از سوي فاشيسم ديني حاكم و «ناکارآمدی آموزش و پرورش در انجام رسالت آموزشی و تربیتی خود»، برگزار شد. اين حركت اعتراضي علاوه بر تهران، در شهرهاي سنندج، مريوان، سقز، سردشت، كرمانشاه، اصفهان، شيراز، همدان، مشهد، تربت حيدريه، رشت، ساري، اهواز، خرمشهر، تبريز، جيرفت، قم، كرج، قير و كارزين، بندرگز، بندرتركمن، آق قلا و علي آباد در مقابل ادارات آموزش و پرورش، يا در مقابل ساختمان استانداري از جمله در استانهاي گلستان، مازندران و خوزستان برگزار شده است.

Moaleman_1آزادي معلمان زنداني از جمله علی‌اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی، علی‌رضا هاشمی، اسماعیل عبدی، رسول بداقی و عبدالرضا قنبري كه در زندانهاي اوین در تهران و گوهر دشت (رجایی‌شهر در کرج) زنداني هستند، از خواستهاي اين تجمع سراسري بود. شركت كنندگان در اين تجمعها پلاكاردهايي در دست داشتند كه بر روي آنها نوشته شده بود: «سكوت تا كي، معلم به پا خيز براي رفع تبعيض»، « معلم بيدار است از تبعيض بيزار است». «خط فقر سه ميليون، حقوق ما يك ميليون»، «حذف فضاي امنيتي از آموزش و پرورش»، «فشار بر تشكلهاي صنفي را متوقف كنيد»، «واي بر جامعه يي كه معماران فرهنگش در زندان باشند»، «تحصيل رايگان حق مسلم كودكان است»، «دانش آموزم، گرسنه ام، چكنم؟»…

Moaleman_2در تهران تجمع معلمان در مقابل اداره كل آموزش و پرورش در ميدان فلسطين و به رغم حضور فشرده لباس شخصي هاي رژيم برگزار شد. يك جوان عكاس به خاطر عكسبرداري از اين تجمع و اعتراض به برخوردهاي سركوبگرانه عوامل اطلاعاتي رژيم بازداشت شد. موتورسواران يگان ويژه ضدشورش به منظور تشديد فضاي ارعاب و متفرق كردن مردم در كوچه هاي اطراف اين محل مستقر شده بودند.

Moaleman_3 تجمع فرهنگيان شريف در سنندج در حالي صورت گرفت كه مزدوران يگانهاي گارد ضدشورش از چند روز قبل در سطح شهر پراكنده بودند و به هر ترتيب تلاش مي كردند از شكل گيري اين تجمع جلوگيري كنند.

صدها تن از فرهنگيان كرمانشاه در مقابل آموزش و پرورش اين شهر در خيابان سنگر دست به تجمع زدند.

شماري از فرهنگيان استان گلستان نيز با تجمع در مقابل ساختمان استانداري در اين حركت اعتراضي شركت كردند.

Moaleman_4صدها تن از معلمان آزاده قير وكارزين (استان فارس) نيز در همبستگي با ديگر همكاران خود به فراخوان تجمع سراسري معلمان پاسخ مثبت دادند. اين در حالي بود كه عوامل اطلاعاتي رژيم در اين شهرها از صبح پنجشنبه با تماسهاي مكرر تهديد آميز و احضار مسئولان «كانون صنفي معلمان» به شعبه اطلاعات آخوندي زير عنوان «حراست» و ممنوع اعلام كردن تجمع، آنها را از شركت در اين حركت اعتراضي بر حذر مي داشتند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s