آيا قاسم سليماني زنده است؟

آيا قاسم سليماني زنده است؟

  • وي نه پيامي به مناسبت هلاكت پاسدار حسين همداني داد و نه در مراسم تشييع جنازه او شركت كرد

  • در برخي محافل درون رژيم به هم مي گويند نكند كه سرلشكر سليماني هم سپهبد سليماني شده است؟!!

نماينده خامنه اي و فرماندهان سابق و فعلي سپاه از جمله پاسدار محسنرضايي در مراسم پاسدار حسين همداني
نماينده خامنه اي و فرماندهان سابق و فعلي سپاه از جمله پاسدار محسنرضايي در مراسم پاسدار حسين همداني

يكشنبه 19 مهر 11 اكتبر مراسم تشييع جنازه «سردار سرتيپ» پاسدار حسين همداني نماينده جنايتكار خامنه اي در تهران (كه البته بعد از هلاكت به درجه سرلشكري ارتقا پيدا كرد) برگزار شد. فرماندهان سابق و لاحق سپاه همگي در اين مراسم شركت داشتند ولي فرمانده سپاه تروريستي قدس كه ضمنا فرمانده مستقيم حسين همداني هم بود، يعني «سردار سرلشگر» قاسم سليماني در اين مراسم حضور نداشت. 

علاوه بر اين يك جستجوي ساده در رسانه هاي رژيم ايران نشان مي دهد كه هيچ پيام تسليتي از قاسم سليماني در رابطه با هلاكت پاسدار ذكر شده وجود ندارد.

در حالي كه يك سايت گمنام به نام «شهيد خبر (شهيد نيوز)» كه در درون رژيم از آن به عنوان «صفحه هواداران حاج قاسم سليماني» از آن ياد مي شود، بدون اين كه طبق معمول عكسي منتشر كند، مدعي شده كه خانواده همداني اعلام كرده اند كه يك تسبيح و يك انگشتر «روز گذشته [شنبه 18 مهر-10 اكتبر] توسط حاج قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس در كفن شهيد همداني قرار داده شده است»، هيچ رسانه ديگري اين خبر را درج نكرده و در حال حاضر همين خبر نيز در سايت ذكر شده قابل دسترسي نيست.

بنا به اخبار رسيده از تهران برخي از فرماندهان پاسداران براي توجيه عدم حضور فرمانده سپاه قدس در مراسم گفته اند كه «ممكن است وي ايران نباشد» و برخي ديگر گفته اند «حتي اگر نبود مي توانست يك پيام تسليت بدهد». برخي ديگر با تمسخر مي گويند كه «نكند سردار سرلشكر قاسم سليماني، حالا ديگر سردار سپهبد سليماني» شده باشد؟!!»

خامنه اي - پاسدار سليماني - پاسدار همداني
خامنه اي – پاسدار سليماني – پاسدار همداني

اخبار موثق از درون رژيم حاكي از اين است كه پاسدار قاسم سليماني و پاسدار همداني روز دوشنبه گذشته 13 مهر (5 اكتبر) نزد «آقا» (خامنه اي ولي فقيه) بوده اند و طرح يك عمليات مهم را براي تأييد نزد رهبر جمهوري اسلامي ايران برده اند كه طرح تأييد شده است.

با توجه به اين كه پاسدار حسين همداني قبل از اعزام به سوريه به همسر و فرزندان خود گفته «ممكن است اين آخرين مأموريت» وي باشد و وصيت كرده كه اگر چنين چيزي شد «وي را در همدان به خاك بسپارند» برخي پاسداران نتيجه گيري مي كنند كه «بنابراين اين يك مأموريت حياتي و مهم و داراي تهديد بالا بوده است و چه بسا حاج قاسم سليماني كه هيچ خبري طي چند روز گذشته از او نبوده است همراه با حسين همداني بوده و يا مجروح يا شهيد شده است».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s