نثار گل بر #مزار #مرضيه بانوي آواز #ايران در اور سوراواز در سالگرد درگذشتش

نثار گل بر مزار مرضيه بانوي آواز ايران در اور سوراواز در سالگرد درگذشتش

دوشنبه 12 اكتبر 2015

20151012_16524920151012_163453

20151012_164659
20151012_164304_003 20151012_163757

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s