به دنبال اخبار مربوط به مرگ پاسدار #قاسم #سليماني بالاخره رژيم عكس وي را هنگام هديه تسبيح و انگشتري به جنازه پاسدار #همداني منتشر كرد

به دنبال اخبار مربوط به مجروح شدن يا مرگ پاسدار قاسم سليماني بالاخره رژيم عكس وي را هنگام هديه تسبيح و انگشتري به جنازه پاسدار همداني منتشر كرد!!

به دنبال اخباري از محافل درون رژيم مبني بر احتمال هلاكت يا مجروح شدن سرلشكر قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران همراه با پاسدار حسين همداني در سوريه (http://goo.gl/xQVN4I) و يا احتمال حضور وي در حج امسال و مفقود شدنش در مراسم رمي جمرات در حادثه منا (http://goo.gl/HgGuls)، رژيم كه قبلا از طرف خانواده پاسدار حسين همداني اعلام كرده بود كه پاسدار سليمانييك تسبيح و يك انگشتر به جنازه پاسدار همداني اهدا كرده است كه همراه با وي دفن شده است، ناچار شد عكس زير را از اهداي انگشتر و تسبيح ذكر شده به جنازه پاسدار همداني توسط پاسدار سليماني را منتشر كنند:

0,,18780365_403,00

همانطور كه ملاحظه مي شود در اين عكس فقط دو دست فرمانده سپاه قدس رژيم نشان داده مي شود و چهره وي نشان داده نمي شود كه بيشتر به اخبار مربوط به هلاكت يا مجروح شدن وي دامن زده است. اخبار تكميلي از درون رژيم در اين رابطه در دست است كه بعد از تدقيق متعاقبا منتشر خواهد شد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s