#تركيه مي گويد يك #هواپيماي ناشناس را در مرز خود با #سوريه سرنگون كرده است #روسيه

تركيه مي گويد يك هواپيماي ناشناس را در مرز خود با سوريه سرنگون كرده است

f16-avion-turc-turquie-syrie_5447031
f16-avion-turc-turquie-syrie_5447031

سايت هفته نامه فرانسوي اكسپرس گزارش داد: ارتش تركيه طي بيانيه يي اعلام كرد كه يك دستگاه ناشناس را در مرز خود با سوريه سرنگون كرده است. به گفته يك مقام ترك كه مليت اين هواپيما و اين كه از كجا آمده است را مشخص نكرد، اين مي تواند يك هواپيماي بدون سرنشين باشد.

بيانيه ارتش تركيه مي گويد بعد از دادن اخطار اين هواپيما را سرنگون كرده است. رسانه هاي محلي تأييد مي كنند كه يك هواپيماي بدون سرنشين مورد هدف قرار گرفته و همين اطلاعات از سوي مقامات مسئول ترك كه خبرگزاري فرانسه با آنها تماس گرفته تأييد شده است.

روسيه كه هواپيماهايش طي روزهاي اخير چندين بار به حريم هوايي تركيه تجاوز كرده اند اطمينان داده است كه هواپيماي بدون سرنشين بخشي از از ناوگان هوايي اش در سوريه نيستند. آژانس تاس مي گويد «سخنگوي وزارت دفاع روسيه گفت: همه هواپيماهاي روسي در سوريه بعد از انجام مأموريتهاي نظامي خود و به پايگاه هوايي حميميم بازگشته اند . اين هواپيماها وضعيت در سوريه را مانيتور مي كنند و اطلاعات جمع آوري مي كنند و اكنون به طور عادي كار مي كنند».

لينك منبع

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s