تلويزيون سي ان ان: عكسهاي #پايگاه #موشكي كه توسط #ايران منتشر شده به فيلمهاي جيمزباندي شباهت دارد!!

تلويزيون سي ان ان: عكسهاي پايگاه موشكي كه توسط ايران منتشر شده به فيلمهاي جيمزباندي شباهت داشت!!

07D85B27-A02E-4CC3-A985-2F1C1A923CA6_w1000_r1_s 01162تلويزيون سي ان ان طي گزارشي در مورد آزمايشات موشكي و تونلي كه رژيم عكسهايي از آن را با عنوان پايگاه موشكي منتشر كرده گفت اين عكسها ابتدا به نظر مي رسد يك پايگاه موشكي زير كوه باشد و افرادي با لباس نظامي در آن صف كشده بودند به فيلمهاي جيمزباندي شباهت داشت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s