#دستگيري #خانواده هاي مجاهدين و ساكنان #ليبرتي و #زندانيان #سياسي آزاد شده #ايران

دستگيري خانواده هاي مجاهدين و ساكنان ليبرتي و زندانيان سياسي آزاد شده

8d5f6330ba75e7ea8a66ccba3e31747d2c3f8645طي روزهاي اخير وزارت اطلاعات رژيم آخوندي شماري از خانواده هاي مجاهدين و ساكنان ليبرتي و زندانيان سياسي آزاد شده را دستگير كرده است. خانمها فاطمه مثني و فاطمه ضيايي و آقايان محمود عظيمي و عليرضا شريعت پناهي در ميان بازداشت شدگان هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در اطلاعيه يي كه در اين رابطه صادر كرد افزود: خانم فاطمه مثني، مادر دو فرزند، در روز 13مهر، توسط عوامل اطلاعاتي رژيم در منزل مسكوني اش در تهران بازداشت شد. وي كه پيش از اين نيز در دهه 60 به خاطر هواداري از مجاهدين سالها زنداني بوده است، بار ديگر در بهمن 1391 به همراه همسرش حسن صادقي و فرزند 17ساله اش ايمان بازداشت شد. علت دستگيري آنها اين بود كه در تدارك برگزاري مراسم يادبود براي مجاهد خلق غلامحسين صادقي، از مجاهدان اشرفي در زندان ليبرتي بودند كه بر اثر محاصره پزشكي جان سپرده بود. آنها بعد از تحمل يكسال حبس با پرداخت وثيقه آزاد شدند.

مرتضي، علي و مصطفي مثني سه برادر خانم مثني در سالهاي 60 و 61 توسط رژيم آخوندي به شهادت رسيدند. مرتضي مثني در زمان شاه نيز زنداني سياسي بود و تحت شكنجه قرار داشت. برادر ديگر خانم مثني در زندان ليبرتي است.

آقاي عليرضا شريعت پناهي از زندانيان سياسي هوادار مجاهدين در دهه 60 است كه به رغم معلوليت شديد جسمي سالها در زندانهاي قرون وسطايي رژيم در شرايطي دشوار محبوس بوده است. .وي بار ديگر در روز 28 شهريور94، توسط مأموران اطلاعات رژيم دستگير و به مكان نامعلومي منتقل گرديد.

خانم فاطمه ضيايي و همسرش محمود عظيمي در روز 19مهر در يورش عوامل اطلاعات آخوندي به خانه شان بازداشت شدند.

خانم ضيايي 58 ساله، در دهه 60 به خاطر هواداري از مجاهدين، متحمل 5سال حبس و شكنجه گرديد. او در روز 2 اسفندماه 87 (20فوريه2009) به خاطر ديدار از اشرف بازداشت شد و به رغم ابتلا به بيماري صعب العلاج بيش از دو سال در زندان به سر برد. او به خاطر اينكه دو دخترش از مجاهدان اشرفي هستند در روز 18خردادماه 92، در حالي كه در شرايط جسمي نامساعد و تحت درمان قرار داشت، براي بار سوم توسط عوامل اطلاعاتي رژيم بازداشت شد.

آقاي محمود عظيمي، 64ساله، از زندانيان سياسي رژيم گذشته است كه از دهه شصت تا كنون چندين بار از جمله در سالهاي 1390 و 1392دستگير شده است. برادر زاده او، نسترن عظيمي، 23 ساله در حمله 19فروردين90 نيروهاي عراقي به اشرف به شهادت رسيد.

دستگيري خانواده هاي مجاهدان اشرفي و كينه توزي رژيم آخوندي عليه هواداران مجاهدين آن روي سكه اعزام مزدوران نيروي تروريستي قدس و اطلاعات آخوندي در پوش خانواده به ليبرتي و شكنجه رواني مجاهدين و زمينه سازي براي راه اندازي يك قتل عام ديگر است.

مقاومت ايران عموم ارگانهاي مدافع حقوق بشر به ويژه كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگر ويژه دستگيريهاي خودسرانه و گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران را به محكوميت قاطع اين دستگيريهاي خودسرانه و اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان فرا مي خواند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s