اذعان امام جمعه خامنه اي به نفرت مردمي از پاسدار همداني، و هراس از پيامدهاي زهراتمي و تصويب فضاحت بار برجام

اذعان آخوند جنتي به بحران درون رژيم پس از هلاكت سركردگان سپاه خامنه اي در سوريه و نفرت مردمي از پاسدار همداني  

هراس امام جمعه خامنه اي از پيامدهاي زهر اتمي براي نظام ولايت فقيه و تصويب فضاحت بار برجام

جنتي : شهيد عزيزمون همداني با اين سپاهياني كه اينجور سينه سپر كردند و ميرند در گرداب شهادت وارد  مي شوند و به قتلگاه خودشون با عشق و علاقه ميرند، ما اينها را دوست مي داريم. به اين ها طعن نزنيد، اينها را درباره شون حرفهاي نامناسب نزنيد. نيتهاي سوء درباره اينها نداشته باشيد.

………………………….

جنتي : خوب اين برجام بالاخره تمام شد وضعيتش، تو مجلس اون مصوبه يي كه داشتن البته بعضيها خيال مي كنند كه مجلس برجام را تصويب كرد نه، برجام در شواي عالي امنيت ملي مطرح شده و اونها هم نظر دادند و تاييد كردند… بعد، حالا الان پسامدهاشو بايد در نظر گرفت. بايد ديد بعدش چكار مي خواد بشه، مراقب باشيم اينها….

383139_10150378002801706_236525121705_8543926_878705361_nآخوند جنتي، امام جمعه خامنه‌اي در تهران در خطبه‌ خود بحرانهاي كشنده داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي را به ايادي رژيم گوشزد كرد. وي به تنفر مردم از از پاسدار همداني، مهره اصلي خامنه‌اي در سوريه اشاره كرد و گفت:

سخنان جنتي در خطبه  دوم : «… شهيد عزيزمون همداني با اين سپاهياني كه اينجور سينه سپر كردند و ميرند در گرداب شهادت وارد  مي شوند و به قتلگاه خودشون با عشق و علاقه ميرند، ما اينها را دوست مي داريم. به اين ها طعن نزنيد، اينها را درباره شون حرفهاي نامناسب نزنيد. نيتهاي سوء درباره اينها نداشته باشيد.

آخوند جنتي دبير شوراي نگهبان رژيم در ادامه در مورد شدت درگيريهاي سران حكومتي با اشاره به رفسنجاني گفت:

باز رحلت آيت الله خزعلي را داريم دلش پر از غصه بود، از كارهاي كه مي كنند براي اينكه راه رهبري را  و راه امام را منحرف كنند. دشمن سرسخت اينها بود. نمي خواهم نام ببرم ولي يكيشيون را نام مي برد پيش من، چند دفعه گفت من هر شب به اين لعنت مي كنم. بله، همينطوره، مستحق لعنت هم هست. چون بد عمل كرده و ميكنه.

آخوند جنتي در ادامه وحشت خود را از عواقب توافق زهرآلود اتمي و نيز تشديد جنگ گرگها با نزديك شدن به انتخابات نمايشي اسفندماه رژيم ابراز داشت:

آخوند جنتي در ادامه وحشت خود را از عواقب توافق زهرآلود اتمي و نيز تشديد جنگ گرگها با نزديك شدن به انتخابات نمايشي اسفندماه رژيم ابراز داشت:

مسئله ديگه يي كه داريم مسئله برجامه، خوب اين برجام بالاخره تمام شد وضعيتش، تو مجلس اون مصوبه يي كه داشتن البته بعضيها خيال مي كنند كه مجلس برجام را تصويب كرد نه، برجام در شواي عالي امنيت ملي مطرح شده و اونها هم نظر دادند و تاييد كردند، منتهاش هنوز به امضا و تاييد مقام معظم رهبري نرسيده، اين كاري كه مجلس كرد، يك چيزي در حاشيه برجام بود، بعد، حالا الان پسامدهاشو بايد در نظر گرفت. بايد ديد بعدش چكار مي خواد بشه، مراقب باشيم اينها، كه با ما عده و پيمان مي بندند، اينها عهد شكنند. اينها وفادار به پيمانشون نيستند. بايد مراقب باشيم ببينيم چكار مي خواهند بكنند، اينها هزار بهانه مي يارند، اينها به جاي اينكه ما اونها را محكوم كنيم، اونها ما را محكوم مي كنند. هي ايراد مي گيرند، اينجاش هم شده، اونجا را هم چيزش كرديد، عمل نكرديد، وفا نكرديد، راه براي اينها براي شيطنت خيلي بازه،

لغو تحريمها، فلسفه اين برجامه، اين بايد جدي گرفته بشه،

 گامهاي بعدي اينها دارند من نمي دونم اميدوارم كه من اشتباه كرده باشم، اينها به نظر من قدم اولي بود كه برداشتند، موفقيتهايي پيدا كردند، و بعد هم مي آيند سراغ بقيه، اينها اگر رو بهشون بديم اگر ما مقاومت نكنيم، اگر ملت و دولت و همه، در مقابل نايستند، اينها بعد فردا مي آيند ميگند شما بايد اسراييل را هم به رسميت بشناسيد. فردا مي آيند مي گويند حقوق زن و مردم هم بايد باهم مساويش كنيد، بايد قصاص و حكم قصاص را برداريد.

بايد ارتباطتون را با حزب الله لبنان قطع كنيد، با سوريه قطع كنيد، با عراق قطع كنيد، اينها تروريستند، شما نبايد حمايت كنيد. اينقدر از اين حرفهاي نامربوط دارند بزنند

اينها يك نقشه كلي دارند سوريه و لبنان و عراق و بعدش هم ايران و اينها را قبضه بكنند و سياستهاي خودشان را اينجا حاكم بكنند. اين يك نقشه يي كه اينها دارند خيلي هم جدي هستند. يكي هم در داخل، مسئله نفوذه. نفوذ در مراكز تصميم گيري، تصميم سازي، يكي از مراكز تصميم سازي مجلسه، اينها سعي مي كنند هرچه مي توانند عوامل خودشون را، نفوذيهاي خودشون را به مجلس بفرستند، جوري كه كسي نفهمه. متوجه نشند. اينها سياستهايي است كه اينها دنبالش هستند و بعد از برجام مي آينده سراغ اين كارها، در مسائل اقتصادي، در مسائل سياسي همه چيز اجمالاً همه دنبالند،

پياده شده از پخش مستقيم در راديو معارف 24/7/94

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s