درگذشت خانم آن ماري ليزن، رئيس پيشين سناي #بلژيك و حامي بزرگ مجاهدان اشرفي و مقاومت #ايران

درگذشت خانم آن ماري ليزن، رئيس پيشين سناي بلژيك و حامي بزرگ مجاهدان اشرفي و مقاومت ايران

پيام تسليت رئيس جمهور برگزيده مقاومت

Lizinبا كمال تأسف مطلع شديم كه خانم آن ماري ليزن ، رئيس پيشين سناي بلژيك و حامي بزرگ مجاهدان اشرفي و مقاومت ايران، به علت سكته قلبي روز شنبه17اكتبر، درسن 66سالگي، در شهر هوييHuy در بلژيك كه بمدت 25 سال شهردار آن بود، درگذشت.

آن ماري ليزن از 2004 تا 2007 رييس پارلمان بلژيك بود.. اين عكس در سال 2006 دز پالرلمان بلژيك گرفته شده
آن ماري ليزن از 2004 تا 2007 رييس پارلمان بلژيك بود.. اين عكس در سال 2006 دز پالرلمان بلژيك گرفته شده

خانم آن ماري ليزن شخصيتي برجسته در اروپا و در سطح بين المللي، وزير پيشين امور اروپايي بلژيك و براي سالها عضو پارلمان و سنا و هم چنين نماينده پارلمان اروپا از اين كشور بود و به مدت 4 سال هيئت بلژيك در مجمع پارلماني سازمان امنيت و همكاري اروپا را سرپرستي مي كرد، رياست كميته حقوق بشر اين مجمع را نيز بعهده داشت. در سازمان ملل متحد، بدليل فعاليتهاي انساندوستانه و تخصص حرفه اش، براي دو دوره سه ساله به عنوان گزارشگر ويژه ملل متحد در امور مبارزه با فقر در جهان برگزيده شد. وي از مدافعان حقوق بشر و از مبارزان حقوق برابر براي زنان بود و در همين رابطه انجمني بنام «سرزمين زنان» تأسيس كرده بود.

در پارلمان اروپا همراه با رييس جمهور برگزيده مقاومت
در پارلمان اروپا در كناررييس جمهور برگزيده مقاومت

خانم آن ماري ليزن كه طي سالهاي2004 تا 2007 به عنوان اولين زن، رياست سناي بلژيك را برعهده داشت، در سال 2006 به عنوان رئيس سناي بلژيك از خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران دعوت رسمي بعمل آورد و از ايشان درهنگام ورود به بلژيك در سناي اين كشور استقبال كرد.

خانم آن ماري ليزن، حامي بزرگ مجاهدان اشرفي و حقوق مردم ايران بود و در افشاي جنايات رژيم آخوندي و دولت مالكي در عراق عليه مجاهدين دراشرف و هم چنين پس از انتقال مجاهدان آزادي به ليبرتي، فعاليتهاي پيگيري در ژنو داشت و در ارتباط با بالاترين سطوح كميسارياي عالي حقوق بشر ملل متحد و كميسارياي عالي پناهندگان انجام داد.

او پيوسته نقض حقوق بنيادين مردم ايران و سلب آزاديها و حقوق انساني و به ويژه ستم و تبعيض ديكتاتوري آخوندي عليه زنان ايران را محكوم مي كرد و از بدو آشنايي با مقاومت ايران به دفاع فعال از حقوق مجاهدين خلق ايران در برابر فشارها و برچسبهاي آخوندي برخاست و اين بي عدالتيها عليه مقاومت ايران را به عنوان بدترين نتيجه سياست مماشات غرب با فاشيسم مذهبي، محكوم ميكرد.

خانم ليزن در كنفرانس هاي متعددي در اروپا در حمايت از حقوق مجاهدين و مقاومت مردم ايران شركت كرد و رياست برخي از اين كنفرانس ها از جمله مديريت يكي از گردهم آيي هاي بزرگ مقاومت در پاريس را برعهده گرفت

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت فقدان خانم آن ماري ليزن رئيس افتخاري مجلس سناي بلژيك را به خانواده ايشان، نمايندگان مجلس سناي بلژيك و مردم اين كشور تسليت گفت و با درود به اين بانوي بزرگوار، كه در يك دهه گذشته بارها به حمايت از مقاومت ايران و مجاهدان اشرفي برخاست، او را نمونه‌يي از شخصيت‌هاي شجاعي توصيف كرد كه به رغم دسيسه‌هاي فاشيسم ديني و موانع دولت‌هاي مماشات‌گر، در كنار مردم و مقاومت ايران ايستاد و تاريخ آزادي ايران از او همواره به نيكي ياد خواهد كرد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s