هلاكت يك سركرده ديگر #سپاه #پاسداران و يك سركرده ديگر #حزب_الله در #سوريه#

هلاكت يك سركرده ديگر سپاه پاسداران و يك سركرده ديگر حزب ‌الله در سوريه

پاسدار مسلم خيزاب
پاسدار مسلم خيزاب

به دنبال هلاكت پاسدار همداني و شمار ديگري از سركردگان اصلي سپاه، خبرگزاريهاي رژيم از به هلاكت رسيدن يكي از فرماندهان گردانهاي سپاه پاسداران در سوريه به نام سرهنگ پاسدار مسلم خيزاب خبر دادند. وي سالها فرماندهي گردان موسوم به يا زهراي لشگر ضد امام حسين در اصفهان را بر عهده داشت.

سايت حزب الله جنوب لبنان كه عكس محمد اقليم را منتشر كرده و خبر را درج كرده است
سايت حزب الله جنوب لبنان كه عكس محمد اقليم را منتشر كرده و خبر را درج كرده است

از سوي ديگر يكي ديگر از سركردگان اصلي حزب الله در سوريه به هلاكت رسيد، به گزارش العربيه به دنبال به هلاكت رسيدن محمد اقليم فرمانده كل شبه نظاميان حزب الشيطان در سوريه در هفته گذشته،يكي ديگر از سركردان اين حزب به نام محمد حسن صفا ملقب به ابوحسن در سوريه به هلاكت رسيد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s