كنفرانس در مجلس ملي فرانسه … مريم رجوي: تغيير رژيم و دموكراسي در ايران، كليد بحران منطقه و غلبه بر افراطي گري است… 70 نماينده پارلمان فرانسه بهبود روابط با رژيم ايران را منوط به بهبود وضع حقوق بشر نمودند .

كنفرانس در مجلس ملي فرانسه
مريم رجوي: تغيير رژيم و دموكراسي در ايران، كليد بحران منطقه و غلبه بر افراطي گري است
70 نماينده پارلمان فرانسه بهبود روابط با رژيم ايران را منوط به بهبود وضع حقوق بشر نمودند

IMG_20151027_201254

روز سه شنبه 5 آبان (27اكتبر) خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در كنفرانسي در مجلس ملي فرانسه تاكيد كرد نقض سيستماتيك و وحشيانه حقوق بشر در ايران آن روي سكه صدور تروريسم وبنيادگرايي توسط اين رژيم است كه خاورميانه را به پرتگاه جنگ كشانده است. منطقة خاورميانه نيازمند صلح و آرامش است و اين تنها با تغيير رژيم ايران امكان پذير است كه كليد آن در دست مردم و مقاومت ايران است.
وي افزود مراوده با فاشيسم ديني حاكم بر ايران و رييس جمهور آن از يك سو مانع تغيير در ايران و عليه دموكراسي و حقوق بشر است و از سوي ديگر به ضرر صلح و آرامش در منطقه است و به افراطي گري سوخت مي رساند. سرمايه گذاري اقتصادي بر روي اين رژيم رو به سقوط هم سرابي بيش نيست.
در اين كنفرانس كه به دعوت كميتة پارلماني براي ايران دموكراتيك و به رياست دومينيك لوفور عضو مجلس ملي تشكيل شد شماري از نمايندگان همچون برونو لوقو رئيس گروه سوسياليست، ميشل ترو، استفانه سنت آندره، مارتين كاريون كوورور، پير آيلاگاس، ژان پاتريك ژيل، ژان لاسال، كاترين كره و همچنين سناتور ژان پير ميشل و سخنراني و تعدادي از آنها سخنراني كردند. نذير حكيم، دبير هيأت سياسي ائتلاف انقلاب سوريه، دكتر آلخو ويدال كوادراس، نايب رئيس سابق پارلمان اروپا و پرزيدنت كميته در جستجوي عدالت طاهر بومدرا ، رئيس سابق حقوق بشر ملل متحد در عراق و مسئول پرونده كمپ اشرف در ملل متحد از ديگر سخنرانان اين كنفرانس بودند.
كميته پارلماني براي ايران دموكراتيك در كنفرانس اعلام كرد 70 نماينده مجلس ملي از احزاب مختلف در بيانيه يي از دولت فرانسه خواستند كه روابط ديپلوماتيك خود را با ايران به بهبود وضعيت حقوق بشر و توقف اعدام و آزادي زندانيان سياسي و احترام به آزاديهاي دموكراتيك مشروط كنند. آنها معتقدند ايران دموكراتيك يك شرط اساسي براي ثبات منطقه است و براي اين منظور بايد از مقاومت ايران و برنامه 10 ماده يي خانم مريم رجوي براي يك ايران دموكراتيك، غير هسته يي و مبتني بر جدايي دين از دولت و برابري زن و مرد حمايت نمود.
خانم رجوي با اشاره به اعتراف اخير رفسنجاني كه رژيم آخوندي پروژه اتمي را با هدف بمب سازي راه اندازي كرده و خودش و خامنه اي شخصا آن را دنبال مي كرده اند، گفت: اين رژيم به ناگزير به توافق اتمي تن داده و براي جبران اين عقب نشيني، سياست ستيزه‌جويي بيشتر در پيش گرفته است. افزايش سرسام آور اعدامها، تشديد جنگ افروزي در سوريه و ادامه محاصره و سركوب پناهندگان ايراني در كمپ ليبرتي نمونه هايي از اين سياست است.
رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت بسياري در غرب جنگ ‌افروزي ملايان را ناشي از قدرت آنان مي دانند و مي خواهند آنان كه عامل اصلي بحران منطقه هستند در حل اين بحران شريك شوند. آنها ضعفهاي بنيادين رژيم و عوامل تغيير در ايران را ناديده مي گيرند. اگر حمايت همه جانبه ملايان از اسد و مالكي نبود، نه داعش گسترش پيدا مي كرد و نه 300 هزار نفر در سوريه قرباني مي‌شدند و نه سيل پناهندگان روانه اروپا مي شد.
مريم رجوي تصريح كرد كه سياست چشم پوشيدن بر دخالتهاي رژيم در منطقه بايد پايان داده شود. راه‌حل سوريه اخراج سپاه پاسداران و حمايت از اپوزيسيون براي رسيدن به سوريه بدون بشار اسد است.
وي از جامعه جهاني به ويژه اتحاديه اروپا و آمريكا خواست به تعهدات خود در مورد حفاظت ليبرتي عمل كنند و براي پايان دادن به محاصره آن اقدام نمايند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s