اطلاعيه شماره 1 حمله و آتشباري  بسيار سنگين به كمپ ليبرتي در عراق

اطلاعيه شماره1

فوري: حمله و آتشباري  بسيار سنگين به كمپ ليبرتي در عراق

 

حمله موشكي به كمپ ليبرتي-عكس از آرشيو
حمله موشكي به كمپ ليبرتي-عكس از آرشيو

كمپ ليبرتي از ساعت 19و 40دقيقه به وقت محلي، تحت شديدترين حملات و آتشباري بسيار سنگين قرار گرفته است.

در حال حاضر، برق و كليه ارتباطات قطع است.

خبرهاي تكميلي به محض دريافت به اطلاع عموم خواهد رسيد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s