اطلاعيه شماره 4 – فوري: حمله موشكي به كمپ ليبرتي در عراق

اطلاعيه شماره 4

فوري: حمله موشكي به كمپ ليبرتي در عراق

 موشكهاي 122ميليمتري كاتيوشا وهم چنين موشكهايي كه از روي مدل موشكهاي  ان بي 24 روسي ساخته شده و رژيم بر آن نام فلق گذاشته است، در شمار موشكهاي شليك شده امشب به ليبرتي هستند.

تعدادي ديگر از شهيدان حمله موشكي به ليبرتي عبارتند، مجاهدان خلق، ابوطالب هاشمي، حميد دهقان، كيومرث يوسفي، حسين گندمي

چهره دو تن از شهيدان بر اثر اصابت موشك هنوز شناسايي نشده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s