حال سه مجروح حمله جنایتکارانه علیه لیبرتی به شدت وخیم است و در معرض خطر جدی هستند

 حال سه مجروح حمله جنایتکارانه علیه لیبرتی

به شدت وخیم است و در معرض خطر جدی هستند

12002155_892146737530522_4440878857618607431_n حال سه تن از مجروحان حمله جنایتکارانه موشکی شب گذشته به لیبرتی فوق العاده وخيم است. زندگی مجاهدان خلق حسن نورعلی، شهاب اطمینان و سیامک راجی که در جریان موشک باران بشدت مجروح شده بودند در معرض خطر جدی قرار دارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s