اطلاعيه جامع دبيرخانه شوراي ملي مقاومت… حمله مرگبار به ليبرتي: 23 شهيد، 10 ميليون دلار خسارت، انهدام بخشهاي وسيعي از كمپ… مقاومت ايران دهها بار در مورد يك حمام خون جديد به آمريكا و ملل متحد هشدار داده بود

اطلاعيه حمله موشكي به ليبرتي- شماره 12

 حمله مرگبار به ليبرتي:23 كشته، 10 ميليون دلار خسارت، انهدام بخشهاي وسيعي از كمپ

مقاومت ايران دهها بار در مورد يك حمام خون جديد به آمريكا و ملل متحد هشدار داده بود

20151030121519579468052ساعت 19و 40دقيقه پنجشنبه 7آبان كمپ ليبرتي هدف رگبار 80موشك از انواع مختلف قرار گرفت كه بر اثر آن 23 تن از ساكنان جان باختند. 

بر اثر اين حمله جنايتكارانه برق و كليه ارتباطات كمپ قطع شد و بخشهاي وسيعي از كمپ و شمار بالايي از بنگالها به آتش كشيده شد. شدت انفجار ها به حدي بود كه بسياري از بنگالها متلاشي و تعدادي از تي والهاي حفاظتي سيماني فروافتاد يا درهم شكسته شد و در نقاط مختلف كمپ گودالهايي به قطر 4، 5، 6 و7 متر ايجاد شد. 357 بنگال، 10 سالن، 275كولر و بخشهايي از منابع آب و سوخت و فاضلاب و شبكه آبرساني و ژنراتورها و سيستم برق و خودروها و وسايل زندگي ساكنان به طور كامل منهدم يا از دور خارج شد. ميزان خسارت حدود 10 ميليون دلار تخمين زده مي‌شود.

صبح روز جمعه 30 اكتبر يك هيأت از ملل متحد تنها براي يك ساعت از كمپ ديدن كرد و فقط يك محل منهدم شده و پيكر شهيدان را از نزديك مشاهده و عكس و فيلم تهيه كرد. 

مقاومت ايران و نمايندگان ساكنان و بسياري از پارلمانترها و شخصيتهاي برجسته بين المللي در دو ماه گذشته بارها نسبت به قصد آخوندها براي به راه انداختن يك كشتار جديد به آمريكا و ملل متحد هشدار دادند اما هيچ اقدام پيشگيرنده‌ يي به عمل نيامد.

NCRI در اطلاعيه 16 شهريور 94 (7 سپتامبر 2015) خود درباره انتقال مزدوران اطلاعات به ليبرتي اعلام كرد: آنها «بدون هماهنگي و مشاركت فعال ارگانهاي امنيتي عراقي نمي توانستند از نقاط متعدد بازرسي عبور و خود را به ليبرتي برسانند. امري كه به روشني امنيت مجاهدان ليبرتي را به خطر انداخته و از طرحهاي رژيم ايران و عواملش در عراق براي شكنجه رواني مجاهدين و زمينه سازي براي كشتارهاي بعدي خبر مي دهد».

20151030121519579468055نماينده ساكنان در روز 19شهريور براي مقامهاي آمريكايي و ملل متحد نوشت: «امروز صبح بار ديگر دو دوجين عوامل وزارت اطلاعات تحت نام خانواده با كمك نيروهاي امنيت عراقي تحت نظارت فالح فياض به ليبرتي رفته اند. آنها به نحو بسيار تحريك آميزي عليه ساكنان فرياد مي زنند و تهديد مي كنند….يك نشانه آشكار از قصد رژيم ايران براي يك قتل عام ديگر در ليبرتي است».

در اطلاعيه NCRI در روز 26شهريور (17سپتامبر) آمده است: «يك گروه از افسران نيروي قدس و وزارت اطلاعات با هدف جمع آوري اطلاعات از ليبرتي مانند رفت و آمدهاي ساكنان به بيمارستان يا براي تخليه فاضلاب، چگونگي تهيه مواد غذايي و انتقال آنها به كمپ و… به عراق رفتند. آنها در هماهنگي با سفارت رژيم طي چهار روز به همراه افسران استخبارات تحت امر فالح فياض شامل صادق محمد كاظم و احمد خضير به فرودگاه مراجعه نموده تا به جمع آوري اطلاعات بپردازند… اين گروه همچنين با برخي از مزدوران رژيم در عراق كه در سالهاي اخير فعالانه در توطئه عليه اشرف و ليبرتي شركت داشتند ملاقات و اطلاعات آنها در مورد مجاهدين و ليبرتي را تخليه كردند». NCRI خواستار تأمين و تضمين امنيت ساكنان توسط آمريكا و ملل متحد شد.

در روز 30شهريور (21 سپتامبر2015) 26 نماينده كنگره آمريكا به وزير خارجه اين كشور با اشاره به خطر حمله احتمالي به ليبرتي نوشتند: «براي كاهش اين وضعيت بحراني انساني، ما محترماً از شما مي خواهيم تا از دولت عراق بخواهيد كه مجاهدين خلق مجاز باشند كه كلاه خود و وسايل حفاظتي ديگري كه قبلاً خودشان داشتند را به داخل كمپ بياورند. اين موجب نگراني جدي ما است كه بعد از يكسال كه نخست وزير حيدر العبادي انتخاب شده است، فالح فياض كه آنطوريكه گزارش شده است مسئوليت حملات قبلي عليه ساكنين مجاهدين خالق را بعهده داشته و مشاور امنيت ملي مالكي، نخست وزير قبلي بوده، كماكان مسئوليت كمپ ليبرتي را بعهده دارد. تمامي افراد امنيتي كه در حملات قبلي عليه ساكنان شركت داشته اند بايد تعويض شده و امورات كمپ ليبرتي بايد به ارگانها و افرادي در دولت عراق كه توسط ايران كنترل نميشوند داده شود». 

مشاور حقوقي ساكنان در روز 7مهر (29 سپتامبر) به نماينده ويژه يان كوبيس و شماري از مقامهاي آمريكايي و ملل متحد نوشت: «امروز نيروهاي اطلاعات ارتش، بر اساس دستور كميته سركوب، در يك اقدام مشكوك و تحريك آميز، به فيلمبرداري در داخل كمپ از نقاط مختلف پرداختند. دو عامل اطلاعات به نامهاي قاسم و محمد در حالي كه لباس غير نظامي پوشيده بودند تا هويت خودشان را پنهان كنند و همچنين پنهان كنند كه فيلم و عكس مي گيرند به پستهاي مختلف پليس در اطراف كمپ در داخل برخي مكانها رفته و همچنين روي سقف خودروها رفته و شروع به فيلمبرداري و عكسبرداري از داخل كمپ از آن نقاط نمودند…. انتقال اعضاي وزارت اطلاعات به كمپ ليبرتي توسط نيروهاي سركوبگر كميته در هفته هاي قبل و فيلمبرداري و عكسبرداري امروز از كمپ توسط استخبارات يادآور اقدامات حيدر عذاب ماشي در كمپ اشرف قبل از قتل عام 10شهريور 92 (اول سپتامبر2013 ) است. ساكنان نگران اين اقدامات كميته سركوب هستند و نگراني خود را به يونامي در بسياري موارد گفته اند اما متأسفانه هيچ اقدام جدي براي امنيت ساكنان براي تضمين اينكه وقايعي كه در كمپ اشرف اتقاق افتاد در كمپ ليبرتي تكرار نشود صورت نگرفته است. برخي تصاوير نيروهاي اطلاعات ارتش در حال عكسبرداري و فيلمبرداري از داخل كمپ ضميمه است.

وي در روز 12مهر 94 (4 اكتبر2015) بار ديگر به نماينده ويژه و مقامات فوق نوشت: «امروز بار ديگر افراد استخبارات به دستور کمیته سرکوب در یک اقدام مشکوک و تحریک آمیز از داخل کمپ عکس و فیلم گرفتند. سروان حیدر عذاب از کمیته سرکوب همراه با دو نفر از عناصر نیروهای اطلاعاتی ارتش به نامهای علاء و مؤید از تی والهای اطراف کمپ بالا رفتند تا از داخل کمپ فیلم و عکس بگیرند. (عکسها ضمیمه است). این موضوع بسیار نگران کننده برای ساکنان است و یادآور اقدامات آنها قبل از قتل عام ساکنان کمپ اشرف در ۱ سپتامبر ۲۰۱۳ است. 

نماينده ساكنان در روز 13مهر به مقامات آمريكايي نوشت «من عميقا متاسفم كه شما نگرانيهاي ما و ساكنان را در مورد خطرات انتقال عوامل و مزدوران تحت پوش خانواده ساكنان به ليبرتي جدي نمي گيريد… در مورد حمام خون هايي كه در اشرف و ليبرتي با آن مواجه بوديم، ما هميشه از پيش نسبت به توطئه هاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران و عواملش در عراق هشدار مي داديم كه اگر مورد توجه قرار مي گرفت مي توانست از وقوع اين قتل عام ها جلوگيري كند يا لااقل ابعاد و دامنه آنها را محدودتر نمايد… هم اكنون نيز ما با نشانه هاي نگران كننده يي مواجهيم كه به طور مستمر با شما در ميان گذاشته ايم». وي تأكيد كرد «اينها در حاليست كه پرونده و مديريت ليبرتي همچنان در دست فالح فياض مشاور امنيتي مالكي و افسراني است كه عامل رژيم ايران هستند و در كشتار ساكنان به طور مستقيم دست داشته و مسئول محاصره 7 ساله آنان هستند».

در روز 14مهر (6 اكتبر) 32 شخصيت برجسته آمريكايي از چهار دولت و از هر دو حزب به توني بلينكن، معاون وزير خارجه آمريكا نوشتند: «براي دولت عراق روشن كنيد كه حضور فعالان وزارت اطلاعات و امنيت در كمپ ليبرتي غيرقابل قبول و نقض تضمين هاي داده شده توسط دولت عراق، دولت آمريكا و سازمان ملل است». آنها افزودند: «امنيت ساكنان و حفاظت آنها حياتي است. در اين راستا، به دولت عراق بايد گفته شود كه جهان از آن انتظار اقدام عملي در مورد اين موضوع دارد از قبيل انتصاب افراد ديگري براي مسئوليت كمپ به جاي فالح فياض و افسران اطلاعاتي كه همه درگير قتل عام هاي قبلي ساكنان بودند». 

پيش از اين نيز نامه هاي متعددي در اين رابطه براي مقامهاي آمريكايي و ملل متحد ارسال شده بود. از جمله نماينده ساكنان در نامه يي به تاريخ 5تير94 (26ژوئن2015) به دبيركل و كميسر عالي پناهندگان ملل متحد و شمار ديگري از مقامهاي آمريكايي و ملل متحد بر اساس گزارشهايي از داخل كشور نوشت: «نيروي تروريستي قدس از ”مركز فكري سپاه پاسداران” در بغداد كه يك مركز جاسوسي و اطلاعاتي است خواسته است اطلاعات خود را درباره آخرين وضعيت در كمپ ليبرتي تكميل نمايد….دانايي فر، سفير رژيم در عراق نيز از فالح فياض و صادق محمد كاظم مديريت كمپ ليبرتي خواسته است كه آخرين اطلاعات خود را درباره وضعيت كمپ و فعاليتهاي ساكنان در اختيار سفارت قرار دهد.

بنا بر يك گزارش ديگر پاسدار سرتيپ ايرج مسجدي مشاور عالي قاسم سليماني فرمانده نيروي تروريستي قدس به فالح فياض گفته است برخي از فرماندهان قدس اصرار دارند كه بايد حمله شبيه حمله اول سپتامبر 2013 به اشرف به ليبرتي انجام شود». 

آقاي ژرارد دپره، نماينده پارلمان اروپا، در روز 22 تير 94 (13ژوييه) در نامه يي به خانم موگريني نماينده عالي اتحاديه اروپا نوشت: «در هفته هاي اخير اخبار نگران كننده زيادي از كمپ ليبرتي مي رسد. آنچه اين نگرانيها را تشديد مي كند اين است كه ايران پس از توافق احتمالي در مساله اتمي توطئه هاي خود را عليه مخالفانش تشديد خواهد كرد. اين اخبار نگراني گسترده يي را در ميان نمايندگان پارلمان اروپا برانگيخته است. 220 تن از همكارانم در ژوئن گذشته طي بيانيه يي به اين نگرانيها اشاره كردند. علاوه بر اين در روز 18تير(9ژوييه) نيز 60 تن از همكارانم نامه يي براي شما در همين رابطه نوشتند».

آنچه در سطور بالا آمد، كه خود بخش كمي از هشدارهاست، به خوبي نشان مي دهد حمله روز 7 آبان(29 اكتبر) و قتل عام ساكنان ليبرتي قابل پيشگيري بود. از اين رو مقاومت ايران براي جلوگيري از خونريزيهاي بيشتر بار ديگر خواستار تأمين و تضمين امنيت ليبرتي توسط آمريكا و ملل متحد است و بر ضرورت دور كردن عوامل رژيم ايران از كمپ ليبرتي و دادن اين پرونده به دست كساني كه رابطه يي با فاشيسم ديني حاكم ندارد، تأكيد مي كند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s