پس از حمله موشكي، كميته سركوب به رياست فالح فياض محاصره ضد انساني را تشديد مي كند … كارشكني در ورود غذا، ممانعت از تخليه منابع فاضلاب وجلوگيري از ورود اقلام اوليه تأسيساتي

اطلاعيه حمله موشكي به ليبرتي- شماره 13

پس از حمله موشكي، كميته سركوب به رياست فالح فياض محاصره ضد انساني را تشديد مي كند

كارشكني در ورود غذا، ممانعت از تخليه منابع فاضلاب وجلوگيري از ورود اقلام اوليه تأسيساتي

12109237_893968604025279_803098400889347595_nبه دنبال حمله وحشيانه موشكي به ليبرتي كه  بر اثر آن 23 تن از مجاهدان شهيد  شدند و بخشهاي وسيعي از كمپ منهدم شد نه تنها هيچ اقدامي از سوي دولت عراق براي كمك به تأمين نيازمنديهاي فوري كمپ به عمل نيامده، بلكه كميته دولتي سركوب به رياست فالح فياض كه دستورات خود را از رژيم ايران دريافت مي كند، طي سه روز گذشته محاصره ضد انساني ليبرتي را شدت بخشيده است.

اين رفتار ضد انساني در حاليست كه در روزهاي گذشته وزير خارجه آمريكا، نماينده عالي اتحاديه اروپا، دبيركل ملل متحد، كميسر عالي پناهندگان ملل متحد، نمايندگان دولتهاي انگلستان، آلمان، نروژ و… سناتور مك كين، رئيس فراكسيون حزب دموكرات و رهبران كميته خارجي در مجلس نمايندگان آمريكا، عفو بين الملل و ديگر سازمانهاي مدافع حقوق بشر و صدها قانونگزار در سراسر جهان جنايت وحشيانه 7 آبان را محكوم كرده و خواستار شناسايي مجرمان و قرار گرفتن آنها در برابر عدالت و تأمين امنيت و سلامت مجاهدان ليبرتي شدند.

در چنين شرايطي كميته سركوب در روز يكشنبه 10 آبان به كاميون يخچالدار مواد غذايي ساكنان اجازه ورود به كمپ را نداد و آن را برگرداند. با توجه به منهدم شدن بسياري از يخچالها و فريزرها، ساكنان نياز بيشتري به مواد غذايي براي تأمين حداقلهاي ضروري دارند.

در يك اقدام خصمانه ديگر كميته سركوب در روزهاي 8 و 9 و 10 آبان از ورود تانكرهاي تخليه منابع سپنيك كه توسط مجاهدين كرايه شده اند، جلوگيري كرده اند. اين در شرايطي است كه با توجه به بارندگي شديد در روزهاي قبل از حمله موشكي تخليه منابع بسيار ضروري تر است. علاوه بر اين امواج انفجار موشكها منابع سپتيك كه همه فرسوده هستند را آسيب پذيرتر كرده است. به اين ترتيب با شكاف برداشتن و سر ريز كردن منابع محيط كمپ آلوده شده و ساكنان در معرض بيماريهاي عفوني قرار دارند.

در روز شنبه 9 آبان ماه (31 اكتبر) كميته سركوب از ورود برخي از اقلام اوليه مانند پارچه، نايلون (براي آب بندي سقف بنگالها و سنگرهاي آسيب ديده) و سيم برق براي وصل برق قسمتهايي كه در اثر موشك باران آسيب ديده اند جلوگيري كرده و آنها را برگرداندند.

جلوگيري از ورود غذا و نيازمنديهاي اوليه آنهم در شرايط پس از حمله موشكي، نقض آشكار يادداشت تفاهم امضاشده بين ملل متحد و دولت عراق در  25 دسامبر 2011 و نقض بسياري از معاهدات بين المللي و يك اقدام مجرمانه است و مسئولان آن بايد محاكمه و مجازات شوند.

مقاومت ايران با يادآوري تعهدات جامعه جهاني در مقابل امنيت و سلامت مجاهدان ليبرتي، دولت آمريكا، اتحاديه اروپا و ملل متحد را به اقدام فوري براي لغو فوري محاصره ليبرتي فرا مي خواند تا ساكنان بتوانند نيازمنديهاي مبرم خود را به ويژه بعد از حمله موشكي وارد كنند. در آوردن پرونده ليبرتي و مديريت آن از دست عوامل رژيم ايران در عراق يك اقدام ضروري براي جلوگيري از تراژديهاي انساني بيشتر و پايان دادن به محاصره جنايتكارانه اين كمپ پناهندگان است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s