18+ ويدئو-مجيد محدثين فرزند محمد سيد المحدثين مسئول كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت در ميان مجروحين وخيم ليبرتي

18+ ويدئو-مجيد محدثين فرزند محمد سيد المحدثين مسئول كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت در ميان مجروحين وخيم ليبرتي

مجيد محدثين تنها فرزند محمد سيد المحدثين مسئول كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت در ميان مجروحين وخيم حمله 7 آبان از سوي رژيم جنايتكار آخوندي به كمپ ليبرتي محل استقرار اعضاي مجاهدين خلق در عراق

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s