حشمت الله طبرزدي طي بيانيه يي حمله به ليبرتي را محكوم كرد

حمله به کمپ لیبرتی اقدامی تروریستی است

حشمت الله طبرزدي طي بيانيه يي حمله 7 آبان به ليبرتي را محكوم كرد

 مهندس حشمت الله طبرزدي زنداني سياسي سابق كه در ايران به سر مي برد با صدور بيانيه يي حمله جنايتكارانه دژخيمان و آدم كشان خامنه اي به كمپ ليبرتي در عراق را محكوم كرد.

متن موضعگيري طبرزدي كه در صفحه فيس بوك وي آمده است به شرح زير است:

Heshmatحمله به کمپ لیبرتی اقدامی تروریستی است.
در کمپ لیبرتی کسانی زندگی می کنند که غیر مسلح هستند و به نحوی در انجا در اسارت می باشند.این کمپ مورد حمایت سازمانهای جهانی و امریکا است و به همین دلیل، می بایست امنیت ان را تضمین می کردند.برای این که ساکنین کمپ، کسانی هستند که در حمله امریکا به عراق، توسط ان کشور به اسارت گرفته شده و خلع سلاح شدند. کسانی که به این کمپ حمله ی مسلحانه کرده و گروهی را کشتند، جنایتکار هستند و همان کاری را انجام دادند که در سال 67 انجام داده و زندانیان سیاسی را به صورت دسته جمعی اعدام کرده و دسته جمعی در گودال هایی خاک نمودند. در هر دو اقدام ، جنایت علیه بشریت مرتکب شدند. دولت اوباما نیز به دلیل کوتاهی و اهمال یا احتمالا حتا نوعی گرا دادن برای کشتن اسرا، برای رسیدن به توافق های احتمالی بارژیم جمهوری اسلامی، و قربانی کردن بخشی از دشمنان این رژیم، که از برخی سیاستمداران بعید نیست،باید پاسخگوی افکار عمومی باشد. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s