حمله به ليبترتي 17 – نيروهاي عراقي هشت روز متوالي است از ورود غذا، سوخت، دارو و تخليه سپتيك جلوگيري مي‌كنند

حمله به كمپ ليبرتي-شماره17

نيروهاي عراقي هشت روز متوالي است از ورود غذا، سوخت، دارو و تخليه سپتيك جلوگيري مي‌كنند

20151030121519579468055امروز، جمعه 15 آبان براي هشتمين روز متوالي نيروهاي عراقي از ورود مواد غذايي، دارو، سوخت و ديگر نيازهاي اوليه ساكنان جلوگيري كردند. از آنجايي كه همه زير ساختها و سيستمهاي حياتي كمپ با برق كار مي كند و برق ليبرتي به طور كامل توسط ژنراتورها تأمين مي شود، جلوگيري از ورود سوخت تأثير خود را بر همه امور كمپ از جمله سيستمهاي گرم كننده و سرد كننده و پخت و پز و … مي گذارد.

 اين اقدامات ضد انساني به دنبال موشكباران ليبرتي در روز 7آبان و تحت نظر فالح فياض، مشاور امنيت ملي دولت عراق و رئيس كميته سركوب مجاهدان اشرف در كمپ ليبرتي به اجرا در مي آيند و اجزاي طرح واحدي هستند كه توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران ديكته شده است.

جزييات تشديد محاصره ليبرتي كه نقض آشكار و وخيم يادداشت تفاهم امضا شده ميان دولت عراق و ملل متحد در 25 دسامبر 2011 است، به صورت روزانه و با جزييات به اطلاع يونامي و كميسارياي عالي پناهندگان و سفارت آمريكا رسيده است اما متأسفانه تا كنون هيچ اقدام مؤثري براي حل اين معضلات صورت نگرفته است.

در يك تحول ديگر روز گذشته سايت سومريه نيوز اعلام كرد: «رهبر جيش المختار واثق البطاط اعلام كرد: «من كمپ ليبرتي را نزدم و مسئوليت اين حمله را به عهده نگرفتم»، «اما من… در توطئه بزرگي گير افتاده‌ام».

در روز جمعه 8 آبان براي اولين بار خبرگزاري سپاه پاسداران موسوم به فارس در قالب يك مصاحبه مسخره و ساختگي با بطاط، اعلام كرد جيش المختار مسئوليت اين عمليات جنايتكارانه را به عهده گرفته است. اين خبرگزاري ساعتي بعد همين مطلب را در قالب مصاحبه با يكي از رهبران جيش المختار درج كرد.

بنا به گزارشهاي رسيده از درون رژيم مصاحبه با بطاط كه در سايت عربي خبرگزاري فارس هم درج شد، به دستور نيروي تروريستي قدس و براي رد گم كردن و در بردن عاملان اصلي جنايت منتشر شده بود.

پيش از اين نيز رژيم آخوندي و نيروي تروريستي قدس براي سرپوش گذاشتن بر عمليات تروريستي و جناتيكارانه خود بارها از گروههاي ساختگي و پوششي مانند جيش المختار استفاده كرده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s