حمله به ليبرتي16-ادامه جنايت بعد از موشك باران ليبرتي، جلوگيري از ورود سوخت و نيازهاي اوليه و تخليه فاضلاب

حمله به كمپ ليبرتي-شماره 16

ادامه جنايت بعد از موشك باران ليبرتي، جلوگيري از ورود سوخت و نيازهاي اوليه و تخليه فاضلاب

CS6OPxlWoAAL5JR بعد از حمله وحشيانه موشكي به ليبرتي كه به شهادت 24 تن از مجاهدان و انهدام بخشهاي وسيعي از كمپ منجر شد، دولت عراق نه تنها هيچ كمكي براي تأمين نيازمنديهاي فوري كمپ نكرده بلكه كميته سركوب مجاهدان اشرفي به رياست فالح فياض، همزمان با موشك باران محاصره  هفت ساله ليبرتي را شدت بخشيده است.

در روز 5 شنبه 14 آبان ماه كميته سركوب براي هفتمين روز پياپي از ورود سوخت و نيازهاي اوليه ساكنان به داخل كمپ جلوگيري كردند. مأموران عراقي حتي به خودروهاي حامل مواذ غذايي و خودروهايي خدماتي كه به ورودي كمپ رسيده بودند، اجازه ورود ندادند. اين در حالي است كه تمامي زيرساختهاي كمپ از جمله تأسيسات آبرساني، پخت غذا، سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي و سيستم فاضلاب با برق كار مي كند و برق نيز به طور كامل توسط ژنراتورها كه نياز به سوخت روزانه دارند، تأمين مي شود.

همه علائم نشان مي دهد كه حمله موشكي و تشديد محاصره اجزاي يك سناريوي واحد و ديكته شده توسط رژيم آخوندي است. جزييات تشديد محاصره كه نقض آشكار و وخيم يادداشت تفاهم امضا شده ميان دولت عراق و ملل متحد در 25 دسامبر 2011 است، به صورت روزانه و با جزييات به اطلاع يونامي و كميسارياي عالي پناهندگان و سفارت آمريكا رسيده است اما متأسفانه تا كنون هيچ اقدام مؤثري صورت نگرفته است .

مقاومت ايران با يادآوري تعهدات جامعه جهاني در مقابل امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، دولت آمريكا، اتحاديه اروپا و ملل متحد را به اقدام فوري براي لغو فوري محاصره ليبرتي فرا مي خواند تا ساكنان بتوانند نيازمنديهاي مبرم خود را به ويژه بعد از تهاجم وحشيانه موشكي وارد كنند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s