فيلم و عكس-دكتر محمد ملكي و ساير شركت كنندگان در تظاهرات روز شنبه در برابر زندان اوين پلاكارد محكوميت حمله به ليبرتي را حمل مي كردند

دكتر محمد ملكي و ساير شركت كنندگان در تظاهرات روز شنبه در برابر زندان اوين پلاكارد محكوميت حمله به ليبرتي را حمل مي كردند

در حالي كه موشك باران مجاهدان بي سلاح در زندان ليبرتي به عنوان جنايت عليه بشريت، با موج محكوميت داخلي و بين المللي روبرو شده است، هموطنانمان در اعتراضات خود در مقابل زندان اوين پلاكاردي حمل مي كردند كه بر روي آن نوشته شده بود كشتار انسانهاي بي گناه و بي سلاح جنايت عليه بشريت است.

در اين تظاهرات كه در مقابل زندان اوين برگزار شد شركت كنندگان عليه احكام جنايتكارانه رژيم آخوندي دست به اعتراض زدند

در تجمع روز گذشته (شنبه 7 نوامبر 16 آبان) خانواده هاي زندانيان سياسي و مادران شهداي قيام و مقاومت مطابق هر هفته شنبه هاي اعتراضي در برابر زندان اوين تجمع كرده و خواهان آزادي فرزندان زنداني و نيز زندانيان سياسي شدند. در اين تجمع كه با حضور دكتر ملكي اولين رييس دانشگاه تهران بعد از قيام سال 1357 و خانم نسرين ستوده و نيز خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي برگزار شد، دكتر ملكي و ساير شركت كنندگان در تظاهرات و تجمع پلاكاردي در محكوميت حمله به ليبرتي و كشتار ساكنان بيدفاع آن حمل را حمل مي كردند. دراين تجمع همچنين جمعيت شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد سر دادند .

12219404_10205040157425813_9126053966135593607_n

12189158_10205040149705620_4157970103584631078_n


12190015_10205040151665669_8151864355740190342_n

11693906_10205040152505690_7007118873570719345_n

12189010_10205040158465839_2988865709070131706_n


12189761_10205040162105930_3341921912169897198_n 12189863_10205040162745946_6486693734872304145_n
12191031_10205040155385762_5285640351868525957_n 12191079_10205040154305735_4070879313287972575_n 12191397_10205040153065704_4169167336359492641_n 12191921_10205040153465714_8201691210369938738_n 12193290_10205040154825748_6224630048752906742_n 12193352_10205040160225883_1502985730102716207_n 12193780_10205040156025778_2801301968625261406_n 12195774_10205040153345711_6043645038377343342_n
12219428_10205040150745646_8391941385874896166_n 12227195_10205040163145956_6930958657563948069_n 10447754_10205040159505865_4271437072152363563_n 10456031_10205040159985877_2272761350376533782_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s