قبلا هم گفته بوديم نبايد بيايد: روحاني به فرانسه نمي آيد… در نتيجه تظاهرات ايرانيان عليه سفر وي برگذار نمي شود

قبلا هم گفته بوديم نبايد بيايد: روحاني به فرانسه نمي آيد

 در نتيجه تظاهرات ايرانيان عليه سفر وي برگذار نمي شود

no-2-rouhaniپس از اعلام شرایط فوق العاده در فرانسه توسط رئیس جمهور این کشور، نیمه شب گذشته سفر آخوند روحانی به فرانسه لغو شد.

پس از لغو سفر آخوند روحانی به فرانسه و ایتالیا، کمیته مرکزی برگزاری تظاهرات ایرانیان علیه سفر رئیس جمهور دیکتاتوری مذهبی وتروریستی اعلام کرد که تظاهرات روز دوشنبه  ۱۶ نوامبر منتفی و به زمان آمدن آخوند روحانی موکول شد.

مجاهدين خلق براي روز دوشنبه 16 نوامبر در اعتراض به حضور اين جنايتكار در فرانسه تظاهرات عظيمي در پاريس تدارك ديده بودند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s