مریم رجوی كشتار پاريس را قويا محكوم كرد و به رئيس جمهور و مردم فرانسه تسليت گفت

مریم رجوی كشتار پاريس را قويا محكوم كرد و به رئيس جمهور و مردم فرانسه تسليت گفتIHAL7490

f6686a41eb9429d964dc26470196e3a39970b548photo-afp-1447452102خانم مريم رجوي،  رئيس جمهور برگزيده مقاومتايران كشتار مردم بيگناه در پاريس را تروريسم وحشيانه و جنايت عليه بشريت توصيف كرد و آن را قويا محكوم نمود. او اين فاجعه بزرگ را به رئيس جمهور، دولت و مردم فرانسه تسليت گفت و صميمانه ترين همدرديهايش را به خانواده قربانيان ابراز كرد.

وي افزود: امشب وجدان بشريت در شوك و ناباوري و حيرت فرو رفته است كه چگونه مي توان تحت نام خدا و دين چنين جنايتي را مرتكب شد. مردم ايران كه 37 سال است تحت حاكميت سياه ديكتاتوري مذهبي و تروريستي آخوندي، يعني پدرخوانده داعش، قرار دارند با اين جنايتها به خوبي آشنا هستند و مردم فرانسه و احساساتشان را در اين لحظات سخت كاملاً درك مي كنند و با آنها همدرد هستند.

خانم رجوي تأكيد كرد بنيادگرايي تحت نام اسلام چه در لباس شيعه و ولايت فقيه و چه در لباس سني و داعش و جنايات ضد بشري آنها هيچ ربطي به اسلام ندارد و اين پديده شوم در هر كجا كه باشد دشمن صلح و بشريت است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s