مصاحبه تلويزيون سي اسپن با تام ريج اولين وزير امنيت داخلي ايالات متحده دربارة حمله موشكي به ليبرتي و تعهدات آمريكا

مصاحبه تلويزيون سي اسپن با تام ريج اولين وزير امنيت داخلي ايالات متحده درباره حملة موشكي به ليبرتي و تعهدات آمريكا

  • رژيم آخوندها از ساکنان ليبرتي وحشت دارد زيرا آنها خواستار يک ايران دموکراتيک و غير اتمي هستند

  • اين يک نيروي قدرتمند است

  • ما هنوز به قول خود به ساكنان ليبرتي براي حفاظت از آنها وفا نکرده‌ايم اين اعتبار آمريکا را خدشه‌دار مي‌کند

height.630.no_border.width.1200ايرانيان مستقر در عراق( قبلا ) تسليحاتي براي دفاع از خود داشتند و بحث‌هاي جنجالي در رابطه با ليست‌گذاري آنها در ميان بود. بعداً ليست گذاري آنها لغو شد، چون بر اساس انگيزه‌هاي سياسي نامگذاري شده بودند. بايد يادآوري کنم، در مدتي که من (وزير) امنيت داخلي بودم، به‌طور مرتب ليستي از تهديدهاي محتمل دريافت مي‌کردم، تهديدهاي تروريستي عليه آمريکا و منافع آمريکا، و هيچ‌گاه نام سازمان مجاهدين خلق ايران را در آن ليست نديدم. لذا بايد اول به اين نکته توجه داشت.

وقتي آنها تسليحات خود را به‌درخواست آمريکا تحويل دادند، يک ژنرال ارتش آمريکا به همة آنها نامه‌يي داد که حامل قولي براي تأمين امنيت و سلامت آنها بود؛ زيرا آمريکا آنها را «افراد حفاظت‌شده» تحت کنوانسيون‌هاي ژنو قلمداد مي‌کرد. پس از قرارداد موقعيت نيروها با دولت مالکي، دولت عراق گفت که انتقال مسئوليت از آمريکا را مي‌پذيرد و امنيت و سلامت ساکنان را تأمين و از آنها حفاظت خواهد کرد.

بايد خاطرنشان کنم که در اين تلاش‌ها، من تنها نيستم. ترکيبي خارق‌العاده از رهبران سياسي، نظامي و ديپلوماتيک وجود دارد که از دولت آمريکا مي‌خواهند، از ساکنان حفاظت کند. ما به‌نيابت از اين دولت و وزارت‌خارجه در موضوع دخالت کرديم تا ساکنان از کمپ اشرف به کمپ ليبرتي نقل مکان کنند. و طي اين مدت قول‌هاي بسيار مشخصي، توسط سازمان ملل و دولت آمريکا، علاوه بر وعده‌هاي قبلي ژنرال آمريکايي، به ما داده شد که از ساکنان حفاظت و امنيت آنها حفظ خواهد شد.

فکر مي‌کنم 5 بار به آنها حمله شده، آخرين‌بار در 29 اکتبر. در گذشته حمله‌هايي صورت گرفته که کمپ آنها اشغال شده و دست‌هاي ساکنان را از پشت بسته و به ضرب گلوله آنها را به قتل رساندند. آنها به قتل رسيدند. حملة اخير هم با تسليحات ساخت رژيم ايران صورت گرفت. ما مي‌دانيم که رژيم آخوندها از ساکنان وحشت دارد. زيرا خواستار يک ايران دموکراتيک و غيراتمي هستند. بنابراين اين يک نيروي قدرتمند است. اين‌که من درگير اين موضوع شدم اين است که قول ما بايد الزام‌آور باشد و (آمريکا) به ساکنان بي‌دفاع قول داد که اگر اين تعهدات را انجام دهيد، ما از شما حفاظت خواهيم کرد و امنيت شما تأمين خواهد شد. صادقانه فکر مي‌کنم که اين نشان‌دهندة اين است که دولت فعلي آمريکا از هيچ تلاشي براي مماشات با رژيم آخوندها در ايران فروگذار نکرده تا توافق اتمي به‌نتيجه برسد…

مجري: بگذاريد روشن‌تر حرفتان را درک کنم که شما دولت را متهم مي‌کنيد که…

ريج: … به‌وعده هاي خود عمل نکرده است. خيلي ساده.

مجري: براي خوشايند رژيم ايران؟

ريج: هيچ شکي از نظر من در اين زمينه نيست.

مجري: که اين ساکنان را عامدانه و بطور آسيب پذير رها کرده اند …

ريج: بله درست است. قطعا. هيچ شکي ندارم. در مجلس نمايندگان آمريکا هم اين نکته مطرح شده است. اينها افراد بيدفاع هستند. ما از آنها خواستيم که تسليحات دفاعي خود را تحويل دهند و از نقطة A به نقطة B نقل مکان کنند، بدون اين‌که وارد جزئيات شوم، و بعد در پنج نوبت آنها در معرض اعمال مرگبار و قتل قرار گرفته‌اند که طي اين حملات (مهاجمين) فارسي حرف مي‌زنند و تسليحات مورد استفادة آنها ساخت رژيم ايران است. 

لذا من مي‌گويم که اگر آمريکا، از ژنرالي که تعهد را امضا کرد و به ساکنان داد گرفته، تا دولت و افراد وزارت خارجه که من از آنها نام نمي‌برم، ولي در سوي ديگر مکالمات تلفني، افراد بسيار جالبي حضور داشتند مانند دموکرات‌هاي خوب و متعهد مثل هوارد دين، اد رندل و لويي فري، و در ميان جمهوريخواهان وزير پيشين دادگستري ژنرال موکيزي، رودي جولياني و خود من. و مي‌توانم ليست طولاني از رهبران نظامي و سياسي ديگري را هم ارائه دهم. ما وعده‌هايي به اين ساکنان داديم. قول داديم که نقل مکان شوند و به‌سرعت آنها را از آنجا خارج کنيم. و حالا بعد از پنج حمله و ده‌ها و ده‌ها تن کشته و صدها تن مجروح، ما هنوز به قول خود وفا نکرده‌ايم و اين واقعاً نگران‌کننده است. اين اعتبار آمريکا را خدشه‌دار مي‌کند. آمريکا وقتي قول مي‌دهد بايد به آن وفا کند. اين يک ارزش متعلق به حزب دموکرات يا جمهوريخواه نيست. 

قول آمريکا اين بود که آنها را به‌سرعت خارج کند، ولي هنوز اين کار را نکرده است. بهانه‌هاي زيادي مطرح شده است. به ما گفته شد که نمايندگان آمريکا در (کمپ) حضور دائمي خواهند داشت تا وضعيت را مانيتور کنند، اما هر از گاهي يکي، دو ساعت به آنجا سر مي‌زنند و مي‌روند. دوباره بگويم، اگر مخرج مشترک را بگيريم، موضوع ساده است، از نظر کسي مثل من، وقتي کشور من به هر شکلي قولي مي‌دهد به افراد که سلامت شما را تأمين و از شما حفاظت خواهيم کرد، اگر به قول خود وفا نکنيم، شرم بر ما ».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s