شوي مضحك سفارت آخوندها و كميته سركوب مجاهدان اشرف و بردن مزدوران در پوش خانواده به مجلس عراق

شوي مضحك سفارت آخوندها و كميته سركوب مجاهدان اشرف و بردن مزدوران در پوش خانواده به مجلس عراق

فراخوان براي بازديد هیأتی از وكلا و پارلمانترها از اروپا، آمريكا و كشورهاي عربي از ليبرتي

روز سه شنبه سوم آذر 1394 سفارت رژيم ايران در بغداد و كميته سركوب مجاهدان اشرف به رياست فالح فياض، مشاور امنیتی دولت عراق، و در همدستي با مزدور شناخته شده نيروي قدس عباس البياتي از باند مالكي، در يك شوي مضحك، يك گروه از مزدوران وزارت اطلاعات و نيروي قدس را در پوش خانواده ساكنان ليبرتي به پارلمان عراق بردند تا با سوء استفاده آشكار از ملاقات با شماري از نمايندگان از جمله آقايان همام حمودي و ارشد صالحي و تكرار اكاذيب آخوندها عليه ساكنان ليبرتي به زمينه سازي براي قتل عامهاي بعدي بپردازند.

حلقه دوم اين شو تشكيل جلسه یی در روز 4 آذر در مقر كميسيون حقوق بشر پارلمان با كميته سركوب با اسم «كميته عالي كمپ حريه در نخست وزيري» بود. بنا به سايت پارلمان عراق در اين جلسه «خواستهاي بستگان» ساكنان و «تمايل آنها به ديدار با فرزندانشان» در ليبرتي «به منظور اتخاذ اقدامات لازمه از جانب دولت براي فراهم نمودن اين ديدارعرضه» و «با ارائه پرونده كمپ حريه در جريان جلسات آينده مجلس نمايندگان توافق شد».

پذيرش عوامل اطلاعات آخوندي در پارلمان عراق و كميته درست كردن و دستورالعمل صادر كردن براي آنها طي 24ساعت در حالي است كه قريب يك ماه بعد از حمله سنگين موشكي به ليبرتي دولت عراق حتي از ورود ماشين آلات لازم براي جمع آوري بنگالها و ديگر تأسيسات منهدم شده و تميز كردن كمپ از بقاياي اين حمله و از ورود حداقل الزامهاي امنيتي و وسايل اوليه براي تعمير وسايل آسيب ديده جلوگيري مي كند.

كميته سركوب كه مخاطب پارلمان عراق در مورد ليبرتي است، دستورالعملهاي خود را به طور مستقيم از سفارت رژيم ايران در بغداد و نيروي تروريستي قدس دريافت مي كند. هفت قتل عام در اشرف و ليبرتي كه به شهادت 141 تن و محاصره جنايتكارانه هفت سال گذشته كه به جان باختن 27 تن از مجاهدين انجاميده، به طور کامل تحت نظر اين كميته و فالح فیاض، رئیس آن انجام شده است. افسران جنايتكاراني مانند صادق محمد كاظم، احمد خضير و حيدر عذاب كه در اين قتل عام ها به طور مستقيم شركت داشته اند تحت امر اين كميته هستند.

اين صحنه سازي هاي مشكوك در حالي صورت گرفت كه در روز 2آذر نامه بيش از 400 تن از خانواده هاي مجاهدان ليبرتي در آمريكا و كشورهاي اروپايي به دبير كل و مقامات ملل متحد و مقامات اروپايي و آمريكايي منتشر شده بود كه در آن نوشته بودند: «به رغم این که بارها از سفارتخانه های عراق درکشورهایی که ساکن آن هستیم درخواست ویزا برای دیدار فرزندانمان را کرده ایم، دولت عراق از دادن ویزا به ما خودداری کرده است…. این درحالی است که وزارت اطلاعات ملایان به طور مستمر گروههاي از عوامل خود را به اسم خانواده روانه عراق و ليبرتي مي كند و هيچ مشكلي هم براي دريافت ويزا براي آنها ندارد. مأموريت اين افراد كه وزارت اطلاعات همه هزینه سفر و اقامت آنها در عراق را تأمين مي كند شکنجه روانی فرزندان ماست. حمله ۲۹ اکتبر یک بار دیگر نشان داده است که این گونه اقدامات مقدمه و زمینه سازی برای به راه انداختن يك حمام خون ديگر در ليبرتي میباشد”.

نامه مي افزايد ”ما ازشما درخواست میکنیم به هر طریق ممکن بر دولت عراق فشار بیاورید تا به درخواست ویزای ما برای ملاقات با فرزندانمان در لیبرتی جواب مثبت داده تا بتوانيم بعد از سالها موفق به دیدار فرزندانمان بشویم. دولت عراق و نخست وزير عبادي و دولت امريكا و ملل متحد بايد ضمن احترام به حقوق ساكنان ليبرتي و تامين حفاظت آنها، از نزديك شدن ماموران ايران به اين كمپ جلوگيري كنند.”

ساكنان بارها به ملل متحد و مقامات آمريكايي اعلام كرده اند اجيرشدگاني كه براي شكنجه رواني آنها به ليبرتي مي فرستند را خانواده خود نمي دانند و نسبت دادن مزدوران به خودشان را يك اهانت غير قابل قبول تلقي مي كنند. اين در حاليست كه بسياري از خانواده هاي ساكنان در داخل ايران بخاطر ارتباط بافرزندانشان دستگير، شكنجه و حتي اعدام شده اند. اين مزدوران كساني هستند كه در 2010 و 2011 نيز 23 ماه با320بلندگو شبانه روزي به شكنجه رواني ساكنان مشغول بودند و فریاد میزدند: اشرف را به خاک و خون میکشیم و شما را اعدام میکنیم و ……

مقاومت ايران، رياست پارلمان عراق و اعضاي آنرا كه خواهان عراق مستقل و بدور از سلطه رژيم ايران هستند به محكوم كردن ورود مزدوران به پارلمان عراق فرا خوانده و از آنها ميخواهد اجازه ندهند اين رژيم و عوامل عراقي آن از پارلمان عراق براي توجيه قتل عام بعدي پناهندگان ايراني كه تحت حفاظتهاي بين المللي هستند سوء استفاده كند.

اگر قرار است مساله ليبرتي در پارلمان مطرح شود طرف حساب كميته سركوب كه مسئولان آن بخاطر جنايت عليه بشريت بايد در مقابل عدالت قرار گيرند نيست. وكلا و نمايندگان ساكنان و نمايندگان 4000 قانونگذار در اروپا و امريكا و نمايندگان پارلمانهاي عربي بايد در چنين جلسه اي پرونده جنايت عليه بشريت عليه مجاهدان اشرفي توسط رژيم ايران و عواملش در عراق مانند مالكي و فالح فياض را ارائه كنند.

مقاومت ايران همچنين از دولت عراق مي خواهد با بازديد نمايندگان و وكلاي ساكنان در داخل و خارج عراق و نمايندگان 4000 پارلمانتر در كميته در جستجوي عدالت، كميته بين المللي حقوقدانان (8500 حقوقدان)، هيئت عربي دفاع از اشرف ، كميته عربي، اسلامي براي دفاع از مجاهدان اشرف به رياست سيد احمد غزالي نخست وزير سابق الجزاير و گروههاي پارلماني مدافع اشرف در پارلمان اروپا، پارلمان انگليس، كنگره امريكا، و پارلمانهاي كانادا و كشورهاي اروپايي و عربي بهمراه نمايندگان پارلمان عراق، از كمپ ليبرتي موافقت كند تا با فرصت كافي وضعيت را ارزيابي و با ساكنان بطور خصوصي صحبت كنند و گزارش خود را در اختيار مراجع ذيربط بين المللي و افكار عمومي قرار دهند. هر كس هدفش اجراي اوامر رژيم ايران و زندان سازي ليبرتي وكشتار ساكنان آن نيست قطعا از اين پيشنهاد كه متضمن احترام به اصول حقوق بشر و حقوق پناهندگان و معاهدات بين المللي است استقبال مي كند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s