خبرگزاري رويتر: گزارشي از تكاندهنده ترين وقايع دريكي از بيرحمانه ترين زندان ها در تاريخ عراق… كشف يك زندان مخفي در عراق دنيايي از آدمربايي و سوقصد را افشا نمود

خبرگزاري رويتر: گزارشي از تكاندهنده ترين وقايع دريكي از بيرحمانه ترين زندان ها در تاريخ عراق

كشف يك زندان مخفي در عراق دنيايي از آدمربايي و سوقصد را افشا نمود

  • اين زندان توسط فرماندهان سازمان بدر يك  گروه شيعي طرفدار رژيم ايران اداره مي شد

 

دو تحقيق منتشر نشده نشان مي دهد آمريكا مستمراً  از كشتار و شكنجه اي كه توسط شبه نظاميان مورد حمايت دولت عراق انجام ميشده اطلاع داشته است

 

جيمزجفري سفير سابق آمريكا در عراق : ” بيان جبر(وزير كشور) بزرگترين اشتباهي بود كه من مرتكب شدم،  پرونده وي وحشتناك بود… واشنگتن با اجازه دادن به شبه نظاميان شيعي كه ديوانه وار عليه دشمنان سني شان دست به عمل بزنند، به اختلافات فرقه اي شيعه و سني (در عراق) دامن زد

 

ند پاركر خبرنگار رويتر گزارش مي دهد:

n00070937-bاربيل ـ عراق ـ اين يكي از تكاندهنده ترين وقايع دريكي از بيرحمانه ترين زندان ها در تاريخ عراق بوده است .

 در اواخر 2005دوسال بعد از آنكه حمله به رهبري آمريكا صدام حسين را سرنگون كرد، سربازان  آمريكايي به يك ساختمان پليس در بغداد حمله كرده و  168 زنداني را در وضعيت وحشتناكي پيدا كردند. بسياري دچارسوتغذيه شده، برخي مضروب شده بودند.كشف اين زندان مخفي، دنيايي از آدمربايي و سوقصد را افشا نمود. به گفته مقامات امنيتي آمريكايي و عراقي درآنزمان، در پشت اين اعمال يك سازمان غير رسمي وزارت  كشور موسوم به مديريت تحقيقات ويژه قرار داشت. اين نهاد توسط فرماندهان سازمان بدر يك گروه سياسي شيعي طرفدار رژيم ايران  اداره مي شد واشنگتن به دولت عراق فشار آورد كه درمورد اين زندان تحقيق كند.اما معلومات بدست آمدة تحقيقات بغداد ، سفيد سازي شد، تحقيقي كه توسط برخي از  اعضاي كميته خود آن به تمسخر گرفته شد و هرگز منتشر نشد.

ارتش آمريكا تحقيقات خود را انجام داد،  اما  به گفته چندين مقام فعل ي و سابق نظامي آمريكا و به گفته ديپلومات ها، آمريكا بجاي آنكه يافته هاي خود را منتشر كند، از ترس اين كه به ساختار شكننده سياسي عراق آسيب برساند، به حمايت خود از مقامات عراقي ادامه داد. هر دو گزارش منتشرناشده ماندند ، رويتر آنها را علاوه بر ساير اسنادِ يك دهه گذشته آمريكا مورد بررسي قرار داده است . اسناد نشان مي دهد چگونه واشنگتن كه بدنبال شكست افراطيون سني و ثبات در عراق بود، پيوسته بر زياده روي هاي شبه نظاميان شيعي مورد حمايت دولت عراق، اشراف داشته است.

دولت هاي جرج دبيلو بوش و باراك اوباما هر دو با گروه بدر و هادي العامري كار كرده بودند كسي كه همچنان سني ها او را متهم به نقض حقوق بشر مي كنند. سياست فرصت طلبي  واشنگتن  به برخي از اهداف كوتاه مدت خود دست يافته است. اما واشنگتن با اجازه دادن به شبه نظاميان شيعي كه ديوانه وار عليه دشمنان سني شان دست به عمل بزنند،  به شقه فرقه اي شيعه و سني دامن زد و اجازه داد عراق را تكه پاره كنند.تحقيقات يك دهه آمريكا از اين زندان مخفي، مقامات و گروه هاي سياسي را  درموج كشتارهاي فرقه اي كه موجب جرقه جنگ داخلي شد، شريك جرم مي داند.اين امر همچنين مشابهت هاي نگران كننده اي از بي حسي امروزه دولت آمريكا  نسبت به بد رفتاري هايي  كه به نام جنگ با داعش  ادعا مي شود را نشان مي دهد.

 كسانيكه  متهم به اداره اين زندان مخفي يا كمك به سرپوش گذاشتن بر وجود آن بودند شامل مدحت محمود رئيس قوه قضاييه كنوني عراق، بيان جبر وزير حمل و نقل و فرمانده بدر معروف به احمد مهندس بودند.

گزارش آمريكا مي گويد” نفرات مديريت تحقيقات ويژه وزارت كشور بطور غير قانوني شهروندان عراقي را دستگير، شكنجه و به قتل مي رساندند”،” مقامات دولت عراق براي متوقف كردن اين جنايات نتوانستند دست به اقدام بزنند” .

رويتر مي افزايد: گزارش آمريكا مي گويد تحقيقات آمريكا با ” عدم همكاري دولت  عراق ، بي ميلي شهود براي داوطلب شدن و احساس مشاركت رسمي روبرو بود” .قاضي مدحت محمود از اظهار نظر درمورد اين گزارش سرباز زد. يك همكار نزديك وي گفت محمود از وجود اين زندان مخفي اطلاع داشت اما نمي  دانست در آن چه گذشته است:” وي نمي تواند مسئول رفتار هرقاضي باشد” .

بيان جبر وزير حمل و نقل عراق  به درخواست هاي رويتر پاسخ نداد. جبرپيشتر  بطورعلني گفته بود هيچ خلافي در اين زندان انجام نشده است.يك سركرده گروه بدر به رويتر گفت اتهامات مربوط به اين زندان بخشي از لجن پراكني  توسط تروريست هاست. وي از رسانه هاي بين المللي خواست كه بر روي داعش متمركز شوند كه بمبگذاري هاي انتحاري و  اعدام زندانيان را مرتكب مي شود. مقامات آمريكايي نقشي را  كه شبه نطاميان شيعي در جنگ عليه داعش بازي مي كنند را تاييد مي كنند.

سني هايي كه از  كنترل داعش آزاد شده اند مي گويند شبه نظاميان شيعي نيز بخاطرزياده روي هاي خود از  جمله غارت، آدمربايي و آدمكشي، مقصرند.

بنا به گفته چندين افسر امنيتي ، يك عضو شوراي استاني و رهبران عشاير، دست كم 718 سني در استان صلاح الدين توسط نيروهاي شبه نظاميان شيعي از آوريل 2015 –اردیبهشت ۹۴ربوده شده اند. تنها 289 نفر آنهم اكثراً پس از پرداخت باجگيري هاي شبه نظاميان آزاد شده اند. برخي از مقامات سابق وكنوني آمريكا مي گويند واشنگتن نياز دارد كه كم اهميت  جلوه دادن نقض هايي كه توسط شبه نظاميان شيعي انجام مي شود را، متوقف كند.  رابرت فورد ديپلومات سابق آمريكا كه بعنوان افسر سياسي سفارت آمريكا درفاصله سال هاي 2004 تا 2006 خدمت كرده معتقداست تصميم دولت آمريكا به اينكه كساني را كه پشت اين زندان مخفي بودند را مجازات نكند روال زيانباري را بر جاي گذاشت.وي گفت” تعداد اندكي به سايرنقاط جابجا شدند، اين كه مجازات نبود. شما قرار است آنها را بترسانيد كه  اين كار را انجام ندهند” .ده سال پيش فورد گفت، شبه نظاميان گروه هاي مسلحي با دستوركار سياسي بودند آنها بازوان مسلح جناح هاي سياسي بودند. ” اكنون دفتر نخست وزيري آنها را يك نهاد رسمي مي خواند و آنها منابع مالي مستقيمي از دولت دريافت مي كنند  و همچنين به درجاتي مشروعيت سياسي كسب مي كنند ”.

معن الكاظمي  مقام بدر اتهامات اخير آدمربايي، غارت و كشتار را رد مي كند. كاظمي به رويتر گفت” ما حقوق بشر را نقض نمي كنيم و ما نبايد شيوه هاي ضد انساني كه توسط دشمن مردم عراق انجام مي شود را فراموش كنيم” .

دولت عراق تصديق كرد كه  مشكل آدمربايي در سراسر عراق حتي در بغداد برخي مواقع توسط نفرات در لباس نيروهاي امنيتي، بوده است .سعد حديثي Saad Hadithi سخنگوي حيدر العبادي نخست وزير گفت” دولت عراق در جنگ با اين امر به سختي كار مي كند” .وي ” گروه هاي اوباش” را بخاطر اين حملات مقصر دانست ولي گفت دولت ” هيچ سند قاطعي كه چه كسي پشت آن است ندارد”

رويتر اين گزارش را با عنوان فضاحت چنين ادامه داد:

گروه بدر سالياني را در تبعيد، در ايران گذراند. سازمان مادر وي، شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق ( آي.اس.سي. آي) بود كه قدرتمند ترين نيروي سياسي شيعي در  عراق بود.  بعد از سقوط صدام ، واشنگتن اميدوار بود كه شوراي انقلاب اسلامي عراق و بدر شركاي قابل اتكايي براي نيروهاي امنيتي باشند كه اعضاي بدر به تعداد زياد به آن پيوستند.

افسران اطلاعاتي ارتش آمريكا مي گويند، نيروهاي بدر عليرغم اين  دعاوي كه بعد از بازگشت از ايران منحل شده اند ، خلع سلاح نشدند.درعوض آنها شروع به قتل افسران سابق ، اعضاي با نفوذ حزب بعث و كارمندان دولتي كردند.

سرهنگ درك هاروي Derek Harvey افسر اطلاعاتي بازنشسته به خبرگزاري رويتر گفت ارتش آمريكا تيم هاي آدمكشي بدر را با ليست اهداف آن از افسران سني و خلبانان را در سال 2003 و 2004 بازداشت كرد ولي آنها را نگه نداشت.

وي همچنين گفت بدر و شوراي انقلاب اسلامي عراقي به مقامات آمريكايي پيشنهاد اطلاعات و توصيه درمورد نحوه

A0452857
جيمز جفري سفير سابق آمريكا در عراق

پيگيري سياست در عراق را مي دادند. بعد از آنكه احزاب شيعي در انتخابات سال 2005 به پيروزي رسيدند، كنترل وزارت كشور به  بدر و شوراي انقلاب اسلامي عراق داده شد. سفارت آمريكا علناً از اين اقدام حمايت كرد.

 

 اما زمانيكه بيان جبر متحد بدر وزير كشور شد، به جيمز جفري ديپلومات ارشد آمريكا در آنزمان كه بعد سفير آمريكا در عراق شد، هشدار داده شد.

 

جفري به رويتر گفت” بيان جبر بزرگترين اشتباهي بود كه من مرتكب شدم . پرونده وي وحشتناك بود” .

جبر اعضاي بدر را در مواضع وزارت كشور گمارد. آنها مديريت مخفي اطلاعات ويژه را بوجود آوردندكه مقامات كنوني و سابق آمريكا معتقدند كه كشتار مقامات سابق دوران صدام را هماهنگ مي كرد. طي ماه ها سياستمداران سني از شدت افزايش آدمربايي نفرات سني گزارش مي كردند. برخي  سني ها مردان پليس يونيفرم پوش را سرزنش مي كردند، كشف اجساد در اطراف بغداد شروع شد.

*******

ياد آوري مي شود در زماني كه بيان جبر  وزير كشور عراق بود، دو تن از مجاهدين خلق بنام هاي حسين پويان و محمد علي زاهدي  در خيابانهاي بغداد در مردادماه سال 138۴توسط نيروهاي گروه بدر ربوده شده و به ساختمان وزارت كشور عراق منتقل شدند و تحت شكنجه قرار گرفتند، هيچ اطلاعي از اين دو مجاهد خلق بدست نيامد،image001

به قسمتهايي از اطلاعيه مقاومت ايران در  25 آبان 1384، 16 نوامبر 2005 در اين باره توجه كنيد

 كشف يك زندان مخفي در جادريه بغداد كه توسط عوامل رژيم آخوندي در وزارت كشور عراق كنترل و اداره مي شد, همگان را شوكه كرده است. به گزارش منابع خبري, بيش از 170زنداني شكنجه شده كه بشدت از كمبود تغذيه رنج مي بردند, در اين زندان نگهداري مي شدند. شماري از بازداشت شدگان در اثر شدت شكنجه فلج شده بودند و پوست شمار ديگري از آنها كنده شده بود. برخي از زندانيان در حال مرگ بسر مي بردند. اين افراد بصورت غير قانوني و بدون هيچ مدركي در بازداشت بسر مي برده اند.

شكنجه گاه كشف شده و جناياتي كه در آن صورت گرفته است تنها بخش كوچكي از جنايات رژيم ضد بشري آخوندي در عراق است.

روز 13مرداد 84 دو مجاهد خلق توسط عوامل رژيم آخوندي در بغداد ربوده شدند. سازمان مجاهدين خلق ايران طي اطلاعيه اي در 17مرداد 138۴ (8 اوت 2005), اعلام كرد, مجاهدان خلق حسين پويان و محمد علي زاهدي در خيابان كراده خارج بغداد, توسط نيروهاي رژيم آخوندي در وزارت كشور عراق ربوده شدند. گروگانها ابتدا به محل اين وزارتخانه برده شدند و پس از آن با دو ماشين پاترول سفيد رنگ از درب پشتي وزارت كشور به محل نامعلومي منتقل شدند….

در 22 آذر ماه 1384 ، 13 دسامبر 2005 مقاومت ايران در اطلاعيه ديگري اعلام كرد

jbar-135
بيان جبر (باقر جبر صولاغ الزبيدي) كه در زمان ربودن دو مجاهد ذكر شده وزير كشور مالكي بود و هم اكنون نيز وزير حمل و نقل عراق است

كشف يك زندان مخفي جديد در بغداد كه توسط عوامل رژيم آخوندي در وزارت كشور عراق كنترل و اداره مي شد, همه آزاديخواهان جهان را شوكه كرده است. به گزارش منابع خبري, در اين زندان كه در مجاورت وزارت كشور قرار دارد, بيش از 625زنداني در شرايط غيرانساني نگهداري مي شدند. آنها با كابل, شوك الكتريكي, شلاق و كشيدن ناخن وحشيانه شكنجه شدهاند, زندانيان عموما از سوءتغذيه رنج ميبردند.

لينك رويترز انگليسي

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s