جينگل بلز با صداي پسرم طاهر و ساير رزمندگان آزادي در ليبرتي

جينگل بلز با صداي پسرم طاهر و ساير رزمندگان آزادي در ليبرتي

سرود جینگل بلز (Jingle Bells) یکی از معروف ترین سرودهای كريسمس و سال نو ميلادي است که شاید بیش از هر سرود دیگری در سراسر دنیا خوانده می‌شود. جینگل بلز را می‌توان به فارسی زنگ‌های جرینگ‌جرینگ‌کنان ترجمه‌کرد.

اينهم اجراي جديدي از جينگل بلز كه پسرم طاهر به انگليسي و فرانسه و آن رزمنده ديگر به عربي و فارسي مي خواند

هديه شب اول سال نو

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s